Tarja Filatov: Kohti maailman parasta työelämää

Ajankohtaista 12:49

Suomessa puhutaan paljon työurien pidentämisestä ja erityisesti eläkeiän nostamisesta. Yhä useamman tulisi pysyä työelämässä yhä pidempään. Jos työttömät eivät pääse työhön eikä työelämän laatu parane, tavoite ei voi toteutua.

Samaan aikaan meillä kuitenkin yhä useampi myös kamppailee työssä jaksamisen kanssa. Kiihtyvä työtahti, koventuneet tulostavoitteet ja lisääntynyt työelämän epävarmuus ovat väistämättä heijastuneet ihmisten jaksamiseen.

– Kukaan ihminen ei ole saari. Jotta yhä useampi jaksaisi työelämässä pidempää on meidän kiinnitettävä yhä enemmän huomiota ihmisten jaksamiseen, työn mielekkyyteen ja riittäviin tukiverkkoihin, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov muistuttaa.

Maailmassa käydään kovaa kilpailua siitä, minne korkean osaamisen ja korkean tuottavuuden työpaikat sijoittuvat. Suomi ei voi kilpailla hinnalla tai massatuotannolla. Meidän on oltava osaavampia ja fiksumpia. Jotta voimme jatkossakin pitää huolta kilpailukyvystämme, on meidän pystyttävä turvaaman koulutus koko ikäluokalle, sen vuoksi sosialidemokraatit ovat esittäneet oppivelvollisuuden nostoa toiselle asteelle, jotta yksikään nuori ei jäisi kyydistä. Nopeasti muuttuva työelämä vaatii jatkuvaa osaamisen päivittämistä, minkä vuoksi tarvitsemme myös vahvan aikuiskoulutusverkoston.

– Työn kehittävyys, ihmisten hyvinvointi, kehitysmahdollisuudet huomioiva johtaminen, työtovereiden ystävällisyys, työyhteisön uudistushalukkuus ja työkulttuuri sekä mahdollisuus kouluttautumiseen ovat niitä palikoita, joista maailman paras työelämä rakentuu. Yhdessä voimme viedä muutosta tähän suuntaan, Filatov päättää.