Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Talousvaliokunnan sd-jäsenet Ihalainen, Ojala-Niemelä ja Skinnari: SDP:n ensi vuoden vaihtoehtobudjetissa vahva tulevaisuuden elinkeinopolitiikan painotus

Ajankohtaista 14:53

Lisää panostuksia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan

Lauri Ihalainen toteaa, että Suomen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ovat laskeneet jo pidempään huolestuttavalla tavalla. Tämä suunta on käännettävä, ja innovaatiopolitiikan julkista rahoitusta on vahvistettava.

Yritykset tarvitsevat uudistuakseen merkittäviä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksia. Teollinen murros — kuten uudet digitaaliset liiketoiminnot, tuotteet ja palvelut sekä koneoppimisen ja tekoälyn hyödyntäminen — vaativat yrityksiltä mittavia TKI-investointeja menestyäksemme koko ajan kiristyvässä kilpailussa maailmanmarkkinoilla.

SDP:n vaihtoehtobudjetissa esitetään lisää TKI-panostuksia 60 miljoona euroa. Samalla vahvistetaan pk-yrityksien mahdollisuuksia kansainvälistyä. Nyt on oikea aika panostaa osaamisperusteiseen vientivetoiseen talouskasvun vauhdittamiseen, investointeihin ja työllistämiseen. Ilman lisäpanostuksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen Suomi on vaarassa jäädä globaaleissa arvoketjuissa sivurooliin.

Kierto- ja jakamistaloudesta strateginen hanke

SDP esittää 2,5 miljoonaa lisärahoitusta kierto- ja jakamistalouden tukemiseen. Ihalaisen mielestä kierto- ja jakamistaloudesta on tehtävä strateginen hanke, jonka kasvupotentiaali globaalisti on moninkertainen biotalouteen verrattuna. Tarvitaan kunnianhimoinen visio kiertotalouden paremmasta hyödyntämisestä sekä laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Suomen tulisi profiloitua kiertotalouden kärkimaana EU-komission suuntaan, se toisi Suomelle vaikutusvaltaa EU-päätöksenteossa. Kierto- ja jakamistalouden tulee läpäistä koko elinkeino- talouspolitiikka sekä vaikuttaa innovaatiorahoitukseen.

Kohtaanto-ongelma työmarkkinoilla vaatii ripeitä toimia

Johanna Ojala-Niemelä pelkää, että työn ja työntekijöiden kohtaamishaasteet voivat muodostua vaikeasti ennakoitaviksi kasvun ja työllisyyden pullonkauloiksi. Ratkaisut eivät ole yksinkertaisia, vaan ne vaativat useamman politiikan osa-alueen yhtäaikaisia ratkaisuja.

Koulutus on pitkällä aikavälillä tehokkain lääke myös kohtaanto-ongelmaan. Lisäksi on varmistettava riittävä asuntotuotanto kasvukeskuksissa. Niiden ohella tarvitaan aktiivista työvoimapolitiikkaa.

Ojala-Niemelä uskoo, että eri maakunnissa – uusien maakuntahallintojen myötä – tarvitaan kuntarajat ylittävää elinkeino-, investointi- ja koulutuspoliittisia tavoitteita. Rakennemuutoksen kääntämiseksi positiiviseksi mahdollisuudeksi edellyttää, että jokaisen maakunnan on laadittava strategia kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi. Maakuntia yhdistäviä siltasopimuksia tulisi aikaansaada kunkin maakunnan olosuhteet tunnistaen.

Kansainvälistyminen ratkaisee monta ongelmaa

Ville Skinnarin mielestä yhtenä yritystukijärjestelmän tavoitteena tulee olla pitkän aikavälin kasvun tukeminen. Osana tätä tavoitetta yhteiskunnan tulee toimia erityisesti kasvuhakuisten pk-yritysten kansainvälistymisen mahdollistajana nykyistä tehokkaammin. Valmisteltavana oleva Business Finlandin tulee pystyä tarjoamaan kansainvälistymiseen liittyviä palveluita Pk-yrityksille aivan uudella tavalla. SDP on esittänyt Tekesin tapaan uutta kasvumoottorimallia, jossa yritysten tarpeista rakennetaan jalustat suurten kansainvälisten haasteiden ratkaisemiseksi. Samalla suomalainen osaaminen on ratkaisemassa kansainvälisiä terveysongelmia ja tuo uusia toimintatapoja kansainvälisesti mm. Afrikan ja Aasian energia – ja ilmastoratkaisuihin.

Skinnarin mukaan hallitukselta puuttuu matkailun ja teollisuuden kasvun kannalta välttämättömien väyläinvestointien tiekartta. Matkailua ja teollisuutta pitää kuunnella. Nyt muut Pohjoismaat menevät menojaan, kun Sipilän Suomi vasta miettii uusien väylähankkeiden suunnitelmia.