Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Talousvaliokunnan sd-edustajat: Suomen turvallisuus tärkeää myös taloudellisen toimintaympäristön vakauden ja investointien kannalta

Ajankohtaista 19:55

Suomen talouskehitys on herkkä geopoliittisen tilanteen muutoksille. Epävarmuudet siitä, että Suomeen kohdistettaisiin vihamielistä sotilaallisia tai muita yhteiskuntaa vahingoittavia toimintaa, vaikuttavat kaikkeen taloudelliseen aktiivisuuteen. Talousvaliokunnan mukaan Nato jäsenyydellä olisi taloudellista toimintaympäristöä vakauttava vaikutus.

Talouden osalta korostuu erityisesti energiaturvallisuus, joka on keskeinen osa yleistä turvallisuutta: energiatoimitusten katkeaminen tai häiriintyminen vaikuttaisi voimakkaasti talouteen, siviiliyhteiskuntaan ja sotilaalliseen toimintakykyyn.

– Venäläisen energian käyttö tulee lopettaa nopeasti, linjaa Matias Mäkynen. Valiokunta pitää nopeaa irtautumista fossiilisesta tuontienergiasta tärkeänä toimintaympäristön vakauden ja energiaturvallisuuden näkökulmasta.

– EU-maiden tulisi nopeasti ja yhteistuumin irtaantua venäläisestä energiasta. Myös yhtäläisten kilpailuedellytysten kannalta olisi ensisijaista, että irtautuminen toteutettaisiin EU:n tasolla, jatkaa Mäkynen.

Suurimmat haasteet liittyvät maakaasun käyttöön sekä lämmityspolttoaineiden saatavuuden varmistamiseen. Suomen kaasumarkkinoiden toimitusvarmuuden kannalta keskeistä on alueellisen kaasumarkkinan toiminnan kehittäminen, mukaan lukien Latvian kaasuvaraston käytettävyyden parantaminen ja suunnitteilla oleva kelluva LNG-terminaali.

– Suomi on kokonaisuutena arvioiden energiasektorin osalta paremmassa asemassa kuin moni muu EU-maa.  Meillä fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen on panostettu ajoissa. Uusiutuvaan energiaan ja ydinvoimaan on investoitu ja uusia teknologioita otettu käyttöön. Siirtymäaikana tarvittava öljy ja kivihiili ovat hankittavissa globaaleilta markkinoilta ja Venäjältä tuotu metsähake voidaan korvatta kotimaisella energiapuulla ja turpeella, sanoo kansanedustaja Raimo Piirainen.

– Fossiilisen energian hinnannousu tekee puhtaan teknologian ratkaisuista entistä kannattavampia. Suomelle tämä voi luoda kilpailuetua: maallamme on suuri energiateknologian vientiklusteri, jolle venäläisestä energiasta irtautuminen luo uusia mahdollisuuksia, toteaa Hussein al-Taee.

Energiasektori on osa kriittistä infrastruktuuria, jonka suojeluun on panostettava. Talousvaliokunta tulee arvioimaan Venäjän ja Ukrainan tilanteen vaikutuksia Suomen energiasektoriin, ja toimitus- ja huoltovarmuussektorin linjauksiin myös tulevien ilmasto- ja energiastrategian sekä syksyllä huoltovarmuusselonteon yhteydessä.

Talousvaliokunnan saaman selvityksen perusteella Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vakauttavat vaikutukset liittyvät energiasektorilla ensi kädessä poikkeuksellisten olojen huoltovarmuuden, erityisesti polttoainetoimitusten ja energianinfrastruktuurin turvaamiseen. Vakaa ulkopoliittinen turvallisuusympäristö vaikuttaa pitkällä tähtäimellä myös normaaliaikojen toimitusvarmuuteen ja on siten olennainen osa investointiympäristöä.

– Olennaista on se, kuinka riskialttiina sijoittajat ja osaajat pitävät Suomea. Yritysten valitessa sijaintipaikkaansa yhteiskunnallisten olojen vakaus, energian toimitusvarmuus, osaava työvoima, toimiva lainsäädäntö ja julkishallinto oikeussuojakeinoineen ovat merkittäviä kilpailutekijöitä, sanoo Tuula Väätäinen.

– Avainasemassa ovat joka tapauksessa myös osaamisen vahvistaminen, kansainvälisten osaajien houkutteleminen, työperäinen maahanmuutto, tutkimus- ja kehitysrahoituksen lisääminen, innovaatiojärjestelmän tehostaminen, kilpailun tasapuolisten lähtökohtien varmistaminen ja Suomen houkuttelevuuden parantaminen investointipaikkana, päättää Hussein al-Taee.