Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Talousvaliokunnan sd-edustajat: Kaivoslain uudistuksella kohti kestävää kaivosteollisuutta

Ajankohtaista 14:26

SDP:n talousvaliokuntaryhmä Matias Mäkynen, Tuula Väätäinen, Raimo Piirainen ja Hussein al-Taee ovat tyytyväisiä, että hallituksen pitkään valmistelema esitys kaivoslain uudistamiseksi etenee eduskuntaan. Esitys toteuttaa hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita.

Talousvaliokunnan sd-ryhmän mukaan on tärkeää saada kaivoslakiesitys nyt eduskunnan käsittelyyn, jotta talousvaliokunta ehtii käsitellä esityksen perusteellisesti ja jotta laki saadaan hyväksyttyä vielä tällä vaalikaudella.

– Kaivoksiin ja kaivosteollisuuteen liittyy paljon vahvoja tunteita ja mielikuvia. SDP:n tavoitteena on koko ajan ollut tehdä kaivoslakiin parannuksia, jotka vähentävät kaivosten ympäristöhaittoja, lisäävät kansalaisten ja kuntalaisten vaikuttamis- sekä tiedonsaantimahdollisuuksia ja sitä kautta kaivosten hyväksyttävyyttä. Samalla olemme halunneet turvata kestävän kaivostoiminnan edellytykset Suomessa. Uskomme, että taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä kaivostoiminta on mahdollista ja nyt käsittelyyn tulevassa esityksessä otetaan tärkeitä askeleita tätä tavoitetta kohti.

Talousvaliokunnan sd-ryhmä muistuttaa, että Suomessa eletään tällä hetkellä suuressa epävarmuudessa Ukrainassa käytävän sodan ja siitä seuraavan energiakriisin vuoksi. Tuotantoketjut ja riippuvuussuhteet ovat muutoksessa globaalisti. Huoltovarmuus erilaisten raaka-aineiden ja energian osalta on noussut vahvasti politiikan agendalle. Euroopan on turvattava kriittisten mineraalien saanti ja Suomen kaivosteollisuudella on tässä oma tärkeä roolinsa. 

Myös ilmastonmuutoksen hillintä vaatii valtavasti metalleja ja mineraaleja mm. akkuteknologiaan. Maapallon resurssit eivät riitä ilman tehokasta kierrätystä ja uusien, ympäristöä säästävien menetelmien käyttöönottoa myös metallinjalostuksessa ja sen prosesseissa. Tämän lisäksi Suomella on myös hyvät mahdollisuudet näyttää suuntaa mineraalien kiertotaloudessa. SDP-vetoisen hallituksen meneillään olevat TKI-panostukset viitoittavat tätä tietä.

– On hyvä, että malminetsintälupaan liittyvää varaussääntelyä tiukennetaan, sillä nykykäytäntö on ollut omiaan luomaan epävarmuuksia alueille. Nyt varausaikaa lyhennetään ja varausalueelle tulee veroluonteinen maksu, joka toivottavasti hillitsee turhan laajoja varausalueita. Jatkossa kaivostoiminnan edellytys olisi myös maankäyttö- ja rakennuslain mukainen voimassa oleva yleiskaava tai asemakaava. Tämä lisää kuntademokratiaa ja kuntien vaikutusmahdollisuuksia siihen, millaista elinkeinotoimintaa ne haluavat edistää alueillaan. Myös muut elinkeinot olisi otettava huomioon nykyistä vahvemmin lupaharkinnassa.

Talousvaliokunnan sd-ryhmä huomauttaa myös, että esityksessä ehdotetaan tiukennuksia malminetsintäluvan voimassaolon jatkamista koskeviin edellytyksiin, jotta kiinteistön omistajan asema vahvistuisi ja alueen asukkaiden kokemat haitat vähentyisivät. Samalla edustajat muistuttavat, että kaikkia haluttuja muutoksia ei tehdä vain kaivoslakia muuttamalla.

– Eduskunta sai jo kesällä käsiteltäväkseen luonnonsuojelulain uudistuksen, jossa malminetsintää uusissa kansallis- ja luonnonpuistoissa sekä luonnonsuojelualueilla rajoitetaan. Toisaalta kokonaisuutta tulee täydentämään myös myöhemmin syksyllä annettava, valtiovarainministeriössä valmisteltava esitys kaivosverosta, jolla ohjataan valtiolle ja kunnille kohtuullinen korvaus kaivostoiminnasta ja uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä.