Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Talouspolitiikan suunta on muutettava

Ajankohtaista 13:05

Puoluevaltuusto, 15.11.2008

Huonot uutiset talous- ja työllisyystilanteen heikkenemisestä lisääntyvät valitettavasti koko ajan. Taantuman muuttuminen lamaksi on kuitenkin vielä estettävissä. Tämä edellyttää nopeita ja määrätietoisia päätöksiä niin kansainvälisellä kuin kansallisellakin tasolla.

SDP tukee Saksan sosialidemokraattien johdolla laadittua yhdeksän kohdan aloitetta EU:n toimenpiteiksi talouskriisin ratkaisemiseksi. Toivomme, että myös Suomen hallitus tukee näitä unionitason toimia. Vahvaa eurooppalaista yhteistyötä tarvitaan nyt aiempaakin enemmän.

Puoluevaltuusto yhtyy kansalaisten huoleen ja vetoaa vakavasti maan hallitukseen, että se tarttuisi vihdoinkin SDP:n yhteistyötarjoukseen. SDP on esittänyt mm. työllisyyden vahvistamista investoinnein, kuntapalvelujen turvaamista lisärahoituksella ja luottamuksen lisäämistä yhteisvoimin. Nyt tarvitaan sopimisen ja yhteistyön henkeä niin hallitukselta kuin muiltakin toimijoilta.

Hallituksen on muutettava talouspolitiikkansa suuntaa. Liian myöhään ja liian varovaisesti tehtyjen toimenpiteiden asemesta hallituksen on esitettävä eduskunnalle viipymättä kokonaisesitys työllisyyden sekä palvelujen ja toimeentulon turvaamiseksi. Pelkkä talousarvion paikkailu ei enää riitä.

Työllisyysmäärärahojen leikkaukset on peruttava ja varoja työllistämiseen on lisättävä jo nyt. Irtisanottavien ja lomautettavien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksien tukemiseen on osoitettava lisävaroja.

Kansalaisten perusteltu huoli talous- ja työllisyystilanteesta edellyttää nyt avoimuutta ja hallituksen salailevan valmistelun lopettamista esim. sosiaaliturvauudistuksen osalta. Uhkaukset leikata työttömyysturvaa ovat käsittämättömiä. Sosialidemokraattien mielestä työttömyysturvaa tulisi tällaisessa tilanteessa pikemminkin vahvistaa. Vähimmäisturvaa on korotettava köyhyyden poistamiseksi. Tätä ei voi kuitenkaan rahoittaa työttömien ansioturvaa leikkaamalla, vaan lisäämällä vähimmäisturvan rahoitusta.

Hallituksen on syytä kuunnella asiantuntevia neuvoja ja peruttava epäoikeudenmukaisesti kohdennetut veronalennukset ja ylimitoitettuihin tuottavuusohjelmiin perustuvat henkilöstövähennykset. Hyvätuloisten veronalennuksia ollaan toteuttamassa velkarahalla. Tulevien vuosien liikkumavaraa ollaan nyt syömässä etukäteen tavalla, jonka elvyttävästä vaikutuksesta talouteen ja työllisyyteen ei ole mitään varmuutta. Pienituloisten verotukseen, tulonsiirtoihin ja erityisesti lapsiperheiden ja ikääntyneiden palveluihin panostamalla tulokset olisivat varmempia ja taantumasta pahiten kärsivien kannalta oikeudenmukaisempia.

Sosialidemokraatit ovat vahvin kansainvälinen yhteistyöliike. Vahvasti uudistuva SDP asettaa jälleen kattavan ja monipuolisen ehdokaslistan ensi vuoden EU-parlamenttivaaleihin. Toivomme, että kansalaiset vaikuttavat aktiivisesti globalisoituvassa maailmassa koko ajan tärkeämpään kansainväliseen yhteistyöhön ja osallistuvat myös EU-parlamentin jäsenten valintaan.