Talouspolitiikan suunnan on muututtava

Ajankohtaista 11:09

Valtiovelan hoitaminen on edullisempaa, kuin työttömyydestä ja syrjäytymisestä aiheutuvan inhimillisen laskun maksaminen. Sosialidemokraattien mielestä hallitus on omilla toimillaan edistänyt työttömyyden voimakasta kasvua ja heikentänyt kuntien taloutta.

Seurauksena on sosiaalisten ongelmien lisääntyminen ja moninkertainen lasku tulevaisuudessa. Hallitus on kehysselonteon perusteella toistamassa viime laman virheitä. Sosialidemokraatit jättivät tänään vastalauseensa valtiontalouden kehysselontekoon.

Sosialidemokraatit vaativat, että hallitus tuo eduskuntaan mahdollisimman nopeasti työllisyyttä, julkisia investointeja ja yritystoimintaa vahvistavan lisätalousarvion. Hallituksen on muutettava talouspolitiikkansa linjaa voimakkaammin talouskasvua tukeviin elvytystoimiin.

Valtion velkaantuminen on tässä tilanteessa väistämätöntä. Velkarahat on kohdennettava tuottavammin ja sosiaalisesti oikeudenmukaisemmin. Hallitus on ”elvyttänyt” taloutta 90 prosenttisesti veroja keventämällä hyödyttäen eniten jo valmiiksi kaikkein parhaimmin toimeen tulevia ja samalla murentanut veropohjaa vakavalla tavalla. Sosialidemokraattien mielestä elvytyksen painotus on kohdennettava menoelvytykseen.

Sosialidemokraatit vaativat, että hallitus valmistelee uuden vihreän talouskasvun sopimuksen, jossa merkittävä osa elvytyksestä käytetään uusiutuvien energiamuotojen ja ympäristöystävällisen teknologian kehittämiseen. Lisäksi ekologista korjausrakentamista on tuettava ja raiteiden rakentamista on lisättävä voimakkaasti.

Kuntatalous tarvitsee nopeita toimia. Nykytilanteessa kunnat velkaantuvat, laativat palveluja supistavia toimia ja nostavat verojaan. Suunta on väärä, sillä lama lisää peruspalvelujen tarvetta ja kunnallisverojen korotukset kohtelevat ihmisiä epäoikeudenmukaisesti. Kuntien rahoituspohjaa on vahvistettava, jotta kansalaisten yhdenvertainen oikeus palveluihin toteutuu.

Kansalaisten perusoikeuksien turvaamiseksi köyhyyttä vastaan on taisteltava parantamalla ensisijaista sosiaaliturvaa. Myös lapsiperheiden toimeentulotukea on korotettava.

Veronkevennykset pitää kohdentaa sosiaalisesti oikeudenmukaisemmin kuin porvarihallitus on tehnyt. Verotuksen tulee perustua veronmaksukykyyn ja varallisuuteen. Veropohja on pidettävä laajana ja tiiviinä niin, että veropolitiikka edistää oikeudenmukaista tulonjakoa ja tukee työllisyyttä.
Samalla veroilla tulee torjua ympäristö- ja terveyshaittoja.

SDP edellyttää, että hallitus tarkistaa menokehyksen mitoituksen ja sitovuuden laman syventyessä ja pitkittyessä.