Talouskuripaketti läpi Euroopan parlamentissa

Ajankohtaista 10:41

Euroalueen maat eivät voi jatkossa enää ohittaa komission varoituksia budjettipolitiikan korjauksista. Parlamentin keskiviikkona hyväksymän lakipaketin (ns. six-packin) tulisi myös taata, että maat puuttuvat talouden epätasapainoon nopeammin.
Lisäksi se lisää merkittävästi avoimuutta ja vastuullisuutta sekä tilastoinnin laatua ja tarkkuutta varmistamalla, että tilastot kootaan riippumattomasti.


Täysistuntoäänestys oli odotetun tiukka. Vasemmistoryhmät äänestivät useiden mietintöjen kohdalla tyhjää tai niitä vastaan. Ne kritisoivat lakipakettia liiallisesta keskittymisestä budjettien korjailuun kasvun ja työllisyyden kustannuksella.
Suurin tuki löytyi paketin makrotaloudellisia epätasapainoja koskevan mietinnön osalta. Keskusta-vasemmistoryhmät katsoivat, että siinä on löydetty riittävä tasapaino sosiaalisten ja taloudellisten vaatimusten välille.


Vähemmän lehmänkauppoja, enemmän vastuuta


Parlamentti äänesti paketista kaksi viikkoa sen jälkeen, kun tietyt jäsenmaat, Ranska etunenässä, luopuivat vaatimuksesta, jonka mukaan neuvoston tulisi aina hyväksyä jäsenmaille annettavat varoitukset. Parlamentin jäsenet pelkäsivät, että tämä johtaisi takahuoneissa tehtyihin sopimuksiin, joissa budjettipolitiikan uudistuksia tarvitsevat maat päästettäisiin kuin koira veräjästä.


Nyt sovittu teksti pakottaa sen sijaan euroalueen hallitukset haalimaan enemmistön taakseen estääkseen varoituksen antamisen. Hallitukset eivät voi myöskään odottaa asian raukeavan itsestään, sillä varoitus annetaan joka tapauksessa, elleivät jäsenmaat ole äänestäneet siitä 10 päivän sisällä. Lisäksi mikäli hallitukset päättävät estää varoituksen antamisen, niiden tulee perustella asia julkisesti Euroopan parlamentissa.


Julkiset kuulemiset ja makrotalouden valvonta


Parlamentti voitti itselleen myös oikeuden kutsua varoituksen saaneen maan valtiovarainministeri kuulemiseen. Jäsenmaat vastustivat tätä pitkään.


Parlamentti sai lisäksi läpi vaatimuksen siitä, että komission tulee kiinnittää epätasapainon lähteinä huomiota myös maihin, joissa on suuri vaihtotaseen ylijäämä eikä pelkästään maihin, jotka kärsivät kaupan alijäämästä. Jäsenmaat vaativat alun perin, että tutkinnan kohteina ovat vain maat, joissa on vaihtotaseen alijäämä. Uusien sääntöjen mukaan komission on siis harkittava myös mahdollisuutta, että Saksan tai Hollannin kaltaiset maat ovat epätasapainon lähteitä ja että myös niiltä voitaisiin pyytää uudistuksia.