Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Talouskasvua ja työllisyyttä on vahvistettava myös työmarkkinaratkaisuin

Ajankohtaista 11:05

Sdp:n eduskuntaryhmän kesäkokous Pori 25-26.8.2011
Eduskuntaryhmän kannanotto

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen peruslinja on haasteellisessa tilanteessa oikea ja hallitusohjelman mukainen. Hallitusohjelman mukaisten sopeutustoimenpiteiden aloittaminen etupainotteisesti heti ensi vuoden alusta on perusteltua. Samalla on syytä pidättäytyä kaikista sellaisista lisätoimenpiteistä, jotka heikentäisivät muutoinkin epävakaata taloustilannetta.

Yhdessä sopeutustoimien kanssa pystytään vaalikauden aikana oikaisemaan edellisen hallituksen jäljiltä syntynyt velkaantumiskehitys. Kunta- ja palvelurakenneuudistusta tulee jatkaa tehostetusti nopealla aikataululla. Vain näin voidaan turvata kattavien ja laadukkaiden peruspalveluiden tarjonta ja saatavuus koko maassa.

Talouspolitiikan keskeisenä tavoitteena on oltava myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen varmistaminen. Talouskehitystä vakauttavan työmarkkinaratkaisun tarve on juuri nyt suuri. Toivottavasti työmarkkinajärjestöt ovat omalta osaltaan valmiit löytämään ratkaisuja vakauden ja ennustettavuuden lisäämiseksi.

Pienituloisten toimeentuloa on parannettava

Hallitusohjelman mukaisten menosäästöjen ja veronkorostusten lisäksi on samanaikaisesti vahvistettava työllisyyttä sekä sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen on aloitettava välittömästi. pienituloisten taloudellista asemaa vahvistamalla. Työttömyysajan toimeentuloa on kohennettava 100 eurolla kuukaudessa ensi vuoden alusta peruspäivärahan ja työmarkkinatukea nostamalla. Pienituloisten asemaa on samalla parannettava myös asumistuen tulorajoja korottamalla sekä toimeentulotuen perusosaa ja yksinhuoltajan toimeentulotukea korottamalla. Pienituloisten taloudellista asemaa helpotetaan nostamalla tuntuvasti perusvähennystä ja työtulovähennystä.

Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyteen puututtava

Nuorten työttömyyden pitkittymiseen on puututtava heti. Jokaiselle nuorelle pitää taata yhteiskuntatakuulla mahdollisuus kolmessa kuukaudessa työttömyyden alkamisesta työ-, koulutus- tai harjoittelupaikkaan. Nuorisotyöttömyyden nollatoleranssin oli sosialidemokraattien yksi tärkeimmistä hallitusohjelmatavoitteista.

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on pysäytettävä ja toteutettava hallitusohjelman mukaiset toimenpiteet.

Nuorten asemaa työmarkkinoilla on parannettava. On varmistettava, että voimassa olevia työehtosopimuksia ja lakeja noudatetaan myös nuorten työntekijöiden osalta.

Yritysten yhteisöverokevennyksen on parannettava yritysten työllistämis-, kasvu- ja investointimahdollisuuksia, eikä vain niiden omistajien voittoja.

Talouskasvun edellytyksiä tulee vahvistaa tukemalla rakentamista, perusteollisuutta ja uusia kasvualoja. Toimivat liikenneväylät, myös tietoliikenteen osalta, ovat kasvun ja työllisyyden kannalta keskeisiä.

Harmaan talouden torjunnan tehotoimet, vihdoinkin, ovat tervetulleita. Tehostuneen toiminnan ansiosta verotuloja voidaan lisätä ja edistää rehellistä yritystoimintaa sekä työntekoa.