Talous- ja rahaliitto ihmistä varten

Ajankohtaista 13:21

SDP julkaisi tänään EMU kannanottonsa Eurooppa-foorumissa. Oikeudenmukainen Eurooppa – Näkemys talous- ja rahaliitto EMU:n tulevaisuudesta – niminen kannanotto on puolueen Eurooppa-työryhmän valmistelema. Kannanotossa korostetaan tarvetta EMU:n sosiaaliselle ulottuvuudelle.

SDP:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen avasi Eurooppa-foorumin. Urpilainen peräsi puheessaan Euroopan integraatioon parempaa tasapainoa. Tasapainoa tarvitaan yhtäältä kansallisten ja EU-tason toimien välille ja toisaalta taloudellisen ja sosiaalisen integraation välille. Taloudellisen integraation kehittämisestä huolimatta kansallinen vastuu finanssipolitiikasta on Urpilaisen mielestä säilytettävä.

– Emme halua velkojen yhteisvastuuta, emmekä kannata esimerkiksi ajatuksia euromaiden yhteisistä velkakirjoista. Hallitusohjelma linjaa Suomen toimintalinjan varsin hyvin. Me haluamme lisätä sijoittajavastuuta ja rajata veronmaksajien riskejä. Kunkin maan on mitoitettava valitsemansa hyvinvointimalli riittävään rahoitukseen, Urpilainen linjasi.

Toimivan, täysimittaisen pankkiunionin on katsottu edellyttävän pankkivalvonnan, kriisinratkaisun sekä talletussuojan keskittämistä. Toistaiseksi on sitouduttu näistä vain kahteen ensimmäiseen vaiheeseen.

– Näyttää siltä, että pankkiunionin toisen vaiheen aikaansaaminen ei tule olemaan helppoa jäsenmaiden erilaisten näkemysten vuoksi. EU:n yhteinen talletussuoja ei ole tällä hetkellä ajankohtainen asia. Painopiste on kansallisten talletussuojajärjestelmien harmonisoinnissa. Ennen toimivaa valvontaa ja kriisinhallintamekanismia keskustelua siitä on vaikea käydä, Urpilainen huomautti

SDP on Urpilaisen mukaan valmis kehittämään integraatiota, mikäli tietyt reunaehdot täyttyvät. Ne koskevat sosiaalista ulottuvuutta, kansalaisten perusoikeuksia ja kansalaisten kannalta oikeudenmukaista politiikkaa.

– EMU tarvitsee sosiaalisen ulottuvuuden. Eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja maakohtaisiin suosituksiin on otettava mukaan sosiaalisen tilanteen arviointi ja sitä koskevat Eurooppa2020 -strategian mukaiset tavoitteet, Urpilainen sanoi.

EMU:un tarvitaan sosiaalinen ulottuvuus

SDP:n puoluesihteeri Reijo Paananen sekä Eurooppa-työryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen esittelivät puolueen EMU-kannanoton. Paananen kiitti työryhmää hyvästä työstä. Tuppurainen kuvasi kannanoton julkistustilaisuudessa pääpainopisteeksi EMU:n sosiaalisen ulottuvuuden.

– Kyse sosiaalisessa ulottuvuudessa on läpileikkaavasta periaatteesta. Tärkeintä on, että talous mielletään välineeksi hyvinvointiin ja ihmisten yhdenvertaisuuteen. Talouskasvu ei ole arvo itsessään, vaan sillä on välinearvo, Tuppurainen kuvasi.

– Keinoja sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseksi on monia. Eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja maakohtaisiin suosituksiin on otettava mukaan sosiaalinen tilanne ja sitä koskevat EU2020-mukaiset suositukset. Ay-liikkeen ryhmäkanneoikeus tulee ottaa käyttöön. Sosiaalisten oikeuksien lisäpöytäkirja on otettava osaksi EU:n perussopimuksia. Lisäksi kriisimaiden ohjelmien sosiaalista luonnetta tulee vahvistaa sisällyttämällä niihin perusoikeusvaikutusten arviointi. EU-tasolla tarvitaan myös tuntuva panostus nuorisotyöttömyyden torjuntaan. Puheenjohtaja Urpilainen on esittänyt myös Euroopan investointipankin globaalilainojen kytkemistä nuorten työllistämiseen, Tuppurainen luetteli.

– Jos sosiaalinen ulottuvuus otetaan EMU:ssa huomioon, talouspoliittista yhteistyötä voidaan tiivistää, Tuppurainen kiteytti.

Eurooppa-foorumi pidettiin Helsingin Pääpostitalolla. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä SDP, TSL, Kalevi Sorsa – säätiö ja Demarinuoret.

SDP:n EMU-kannanotto luettavissa täältä.