Tainio: Rahapelijärjestelmän kehittämistä on hyvä selvittää

Ajankohtaista 12:08

Sisäministeriö on päättänyt käynnistää selvityksen suomalaisen rahapelijärjestelmän ratkaisumalleista. Selvityksen on määrä valmistua maaliskuun puoliväliin mennessä. SDP:n kansanedustaja, RAY:n hallituksen puheenjohtaja Hanna Tainio tervehtii päätöstä ilolla.

– On hyvä, että järjestelmän kehittämisvaihtoehdot selvitetään nyt kunnolla ja kohtuullisen ripeässä aikataulussa, Tainio toteaa. RAY:n kantana on ollut, että avointa keskustelua on tarpeen käydä. Päätösten tekeminen kuitenkin edellyttää, että kaikkia osapuolia, myös edunsaajia, on kuultu. Nyt tämä tavoite toteutuu, sillä selvitys tehdään yhteistyössä rahapeliministeriöiden ja edunsaajien kanssa.

Sisäministeriön selvityksen lähtökohtana on, että edunsaajien asema rahapelituottojen jaossa säilyy nykyisellään.

– Rahapelien tuotoilla tuetaan suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä muun muassa urheilua, kulttuuria ja nuorisotyötä liki miljardilla eurolla vuodessa, Tainio muistuttaa. Järjestöissä tehdään korvaamatonta työtä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi, eikä niiden asema saa rahapelijärjestelmän mahdollisissa uudistuksissa vaarantua.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi tänään, että tavoitteena on edelleen myös rahapelien yksinoikeusjärjestelmän säilyttäminen ja vahvistaminen.

– Yksinoikeusjärjestelmä on tehokkain keino ehkäistä rahapeleistä aiheutuvia sosiaalisia haittoja, huolehtia pelaajien oikeusturvasta ja estää peleihin liittyviä väärinkäytöksiä, Tainio jatkaa.

– Rahapelaaminen on nyt kuitenkin nopeassa muutoksessa, ja yhä suurempi osa pelaamisesta tapahtuu internetissä, usein ulkomaisilla sivuilla. Meidän tuleekin yhteistyössä pohtia keinoja, joilla pysymme tässä kehityksessä mukana.