Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Tainio ja Mäkisalo-Ropponen: Ruotsin malli ei sellaisenaan sovi Suomeen

Ajankohtaista 06:37

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi oman esityksensä perusterveydenhuollon vahvistamiseksi. Sen keskeinen tavoite on uudistaa terveydenhuollon rahoitus yksikanavaiseksi Ruotsin mallin mukaisesti. Siirtyminen yksikanavaiseen rahoitusjärjestelmään on järkevä tavoite Suomessakin. Lisäksi THL:n esitykseen sisältyy monia tervetulleita avauksia terveyskeskusten vahvistamiseksi.

Ruotsin mallissa perusterveydenhuollon tuottajina toimivat julkiset ja yksityiset palveluntuottajat rinta rinnan. Järjestäjätaho on Ruotsissa maakäräjät, joita maassa on kaksikymmentä ja terveydenhuollon rahoitus kokonaan kohdistetaan niille. Potilas voi valita hoitonsa julkisesta tai yksityisestä terveyskeskuksesta. Raha tulee potilaan mukana, joten potilaalle ei ole taloudellista merkitystä mistä palvelunsa hankkii. THL ehdottaa meille Ruotsin mallia ja rahoituksen keskittämistä 12–15 alueelle. Meillä hallitus on linjannut, että järjestäjinä toimivat vahvat kunnat tai sote-alueet. Niitä tulee olemaan selvästi enemmän kuin nyt THL:n ehdottamat.

Ruotsin malliin liittyy myös paljon ongelmia. Niitä ovat palveluiden epätasa-arvoinen jakautuminen koko maata ajatellen, sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluiden yhteensovittamisen vaikeus erityisesti vanhustenhuollossa ja päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä se, ettei terveyden edistäminen tässä mallissa toteudu. Lisäksi kaikilla potilailla ei ole todellista mahdollisuutta käyttää valinnanvapauttaan. Näitä ryhmiä ovat mm. vähemmän koulutetut, vammaiset ja vanhukset. Ruotsissa malli ei ole vähentänyt erikoissairaanhoidon kustannuksia. Täten monet nykyisen hallituksen sote-uudistukselle asettamat tavoitteet eivät toteudu Ruotsin mallilla.

Terveyden eriarvoistuminen on yksi yhteiskuntamme suurimpia ongelmia ja sitä ei pystytä vähentämään pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpitein. Siihen tarvitaan kaikkien kunnan toimijoiden yhdessä tekemistä. Tämän takia sosiaali- ja terveydenhuoltoa ei saa irrottaa kunnan muista palvelurakenteista omaksi irralliseksi saarekkeekseen.

Uudet avaukset ovat aina tervetulleita. Uskomme niiden pohjalta löytyvän parhaat mahdolliset keinot Suomeen sovellettaviksi.