Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Taimela (SDP): Eftertraktade verktyg för att bekämpa människohandel kommer nu från regeringen

Ajankohtaista 12:07

SDP:s riksdagsledamot och vice ordföranden för riksdagens arbetslivs – och jämställdhetsutskott Katja Taimela anser att regeringens lagförslag om förebyggande av utnyttjande av utländsk arbetskraft är mycket bra.

– Regeringens ambitiösa arbete för att bekämpa människohandel framskrider under ledning av minister Haatainen. De förslag som nu läggs fram för att ta i tu med problemet innefattar mycket konkreta metoder. Förslagen tar sikte på att frånta bedrägliga arbetsgivare deras konkurrensfördelar och samtidigt stöds offer för människohandel genom att de har bättre förutsättningar att kontakta myndigheterna utan hot om att deras egen situation försämras i orimlig utsträckning.

I fortsättningen ska en utlänning som arbetar med stöd av uppehållstillstånd kunna beviljas rätt att arbeta utan yrkesbegränsning eller någon annan begränsning eller idka företagsverksamhet, om det finns grundad anledning att misstänka att hans eller hennes arbetsgivare på ett betydande sätt har försummat sina skyldigheter som arbetsgivare eller på något annat sätt utnyttjat honom eller henne. Dessutom ska offret på samma grund ha rätt att få ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd för att ansöka om nytt arbete eller för att bli företagare. Dessa ändringar förbättrar det utnyttjade offrets rättsliga ställning.

– Det väsentliga är att bryta upp uppehållstillståndets koppling till arbetsplatsen. Detta undanröjer arbetstagarens mycket starka beroendeförhållande till arbetsgivaren. I många fall har arbetsgivaren i dessa situationer kunnat försätta arbetstagaren i en orimligt svår ställning, där alternativen har varit arbete med urusel lön under dåliga förhållanden eller utvisning ur landet.

I och med lagändringen kan man låta bli att bevilja uppehållstillstånd, om det finns grundad anledning att misstänka att en utländsk arbetstagares arbetsgivare eller uppdragsgivare har för avsikt att kringgå bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet vid ansökan om uppehållstillstånd.

– Denna ändring riktar sig direkt mot bedrägliga företag och begränsar deras förutsättningar att få nya arbetstagare som ska exploateras. Bestämmelsen försämrar dock inte den enskilda arbetstagarens rättigheter.

– De grova fall av utnyttjande av arbetskraft som det rapporterats om också i medierna är sådant som måste stoppas. Även om man har varit väl medvetna om förekomsten av exploatering av utländsk arbetskraft, har problemets omfattning och den verkligt smutsiga karaktären konkretiserats i och med de senaste avslöjandena. Problemen har dock visat sig mycket svåra att lösa.

– Vi måste tacka regeringen för det goda arbetet med att ta fram konkreta och verkningsfulla åtgärdsförslag med en relativt snabb tidtabell. Samtidigt är det klart att arbetet mot människohandel fortfarande måste fortsätta också när det gäller att utveckla lagstiftningen.