Taavitsainen: Yrityksille lain suojaa perintäyhtiöiden kohtuuttomuuksilta

Ajankohtaista 14:04

Kansanedustaja, Ulosottoon joutuneiden tukijat eduskunnassa -ryhmän puheenjohtaja Satu Taavitsainen on tehnyt lakialoitteen saatavien perinnästä annetun lain muuttamiseksi siten, että nykyiset kuluttajille asetetut enimmäismaksut koskisivat myös yrityksiä.

-Tällä hetkellä perintäkulujen rajoittava sääntely koskee vain kuluttajasaamisia. Perinnän kohteena olevien yritysten ja muiden ei-kuluttaja-asemassa olevien osalta laissa on säädetty vain, että velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut.

Taavitsaisen mukaan käytännössä tämä ”kohtuulliset kulut” sääntely ei toimi lainkaan, vaan nykytilanteessa yrityksille koituvat perintäkulut nousevat kohtuuttoman korkeiksi. Perintäyritysten vaatimat perintäkulut eivät myöskään vastaa todellisia perintätoiminnasta aiheutuvia kuluja, vaan ovat niitä huomattavasti korkeammat.

Taavitsainen esittää lakialoitteessaan Suomeen samaa sääntelyä kuin Ruotsissa, jossa perintäkulujen osalta noudatetaan samoja säännöksiä, riippumatta siitä, kohdistuuko perintä velallisena olevaan kuluttajaan vai yritykseen.

-Saatavien perinnästä annettua lakia tulee muuttaa, koska se asettaa erityisesti pienyrittäjät epäoikeudenmukaiseen asemaan verrattuna kuluttajiin. Pienten yritysten on lähes mahdotonta riitauttaa perintäyhtiöiden vaatimia korkeita perintäkuluja, koska maksuhäiriötilanteeseen joutuminen vaarantaa ja vaikeuttaa yrityksen liiketoimintaa. Tällöin pienyrittäjä on pakotettu suorittamaan erittäin korkeat perintäkulut, vaikka ne ovat myös tilapäiseen maksuvaikeustilanteeseen joutuneelle yritykselle suuri taloudellinen taakka.