Taavitsainen: Ulosotto tuhoaa pienituloisen ansiotyöhalut

Ajankohtaista 14:01

Kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd.) on huolissaan pienituloisten ulosottovelallisten tilanteesta. Taavitsainen on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen.

– Hyvin usein käy niin, että ulosotossa olevan henkilön ei kannata mennä töihin, koska ulosotto korkoineen vie niin suuren osan palkasta, että palkan osuus jää pienemmäksi kuin toimeentulotuki. Nykyinen ulosottolaki suojaosuussäädöksineen ei ole riittävä ja ulosotto tuhoaa pienituloisen ansiotyöhalut ja suorastaan ajaa ihmiset hengenpitimikseen harmaille työmarkkinoille.

– Jotta ihmiset pääsevät pois velkakierteestä ja köyhyydestä ja jotta edistetään Suomen työllisyyttä, tulee suojaosuutta kasvattaa. Tämä voitaisiin ratkaista muuttamalla ulosottolakia niin, että korkeintaan 1/10 osan voimassa olevan yleissitovan työehtosopimuksen mukaisesta tulosta olisi ulosoton alaista.

Taavitsainen haluaa ulosottolakia muutettavan, jotta pienituloisen ulosottovelallisen elämässä olisi vielä toivoa ja tehtyjen virheiden vuoksi ei tarvitsisi kärsiä kurjuudessa ja varattomana koko loppuelämäänsä.

– Ratkaisu hyödyttäisi sekä velallista että velkojaa, velkansa hoitamatta jättäneiden ryhtyessä maksamaan heidän tuloihinsa nähden järjellisempiä osuuksia. Asian korjaamisella olisi myös myönteinen vaikutus kuntien ja valtion verotuloihin sekä toimeentulotukimenot pienentyisivät. Kysyin, aikooko ministeriö korjata ulosottolakia, sillä palopuheet eivät suojele pakkaselta, vaan tarvitaan tekoja ihmisten tilanteen auttamiseksi.