Taavitsainen: Suomeen turvallisuustalkoot

Ajankohtaista 11:19

Satu Taavitsainen

Kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd.) pitää erittäin huonona sitä, jos suomalaisten turvallisuudentunne heikkenee.

– Tarvitsemme Suomeen turvallisuustalkoot, jotta jokainen voi kokea arkiympäristönsä turvalliseksi. Pidän kuitenkin vieraana ja pelottavana sitä, että meillä valvoisi kaduilla ja asuinalueillamme yleistä järjestystä joku muu kuin julkinen valta. Kansalaisten oma-aloitteinen katupartiointi voi johtaa siihen, että turvattomuus lisääntyy, viittaa Taavitsainen viime päivien uutisointiin äärioikeistolaisten miesryhmien partioinneista.

– Valtion tulee laittaa enemmän määrärahoja poliisien palkkaamiseksi. Kansalaisten turvallisuuden tunnetta on vahvistettava ja vaikutukset rikollisuuteen otettava huomioon kaikessa julkisessa päätöksenteossa. Toivon yhtenäisiä linjauksia maan hallitukselta ja ylimmältä virkamiesjohdolta, sanoo Taavitsainen.

– Myös huumepoliisien resursseja pitää parantaa, jotta nuorten huumausaineiden käyttöön puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Huumausainerikollisuuden sekä siihen liittyvän oheisrikollisuuden ja muiden sosiaalisten ongelmien vähentämiseksi eivät pelkät palopuheet riitä, sanoo Taavitsainen.

Taavitsainen muistuttaa Suomen rikollisuuden ongelman olevan runsas väkivalta. Sen vähentämiseksi tarvitaan erityisohjelma, joka kattaisi nuorisoväkivallan, perheväkivallan sekä raiskaukset. 40% suomalaisista naisista on joutunut miehen tekemän fyysisen tai seksuaalisen väkivallan tai väkivallalla uhkailun kohteeksi. Joka 6. minuutti Suomessa nainen joutuu avo- tai aviopuolisonsa pahoinpitelemäksi.

– Rikollisuuden ehkäisy on aina parempi kuin rikosten toteutuminen. Poliisin läsnäoloa kansalaisten arjessa on lisättävä ja parannettava järjestyshäiriö- ja rikostapausten selvittämistä. Paikallistasolla turvallisuustalkoissa tulee olla mukana poliisin lisäksi kunnat, työpaikat, kirkko ja kansalaisjärjestöt, Taavitsainen esittää.

– Katupartiointi uuden vuoden aattona ja koulujen päättäjäisinä nuorisotyöntekijöiden, vapaaehtoisten ja vanhempien kanssa yhteistyössä on mielestäni hyvää ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Siihen on luotettu, kun järjestäjänä on ollut kunta. Vapaaehtoisia koulutetaan ja on yhteiset säännöt ja sopimukset toimintatavoista, sanoo Taavitsainen.

– Suomalaisten turvallisuusodotukset ovat kasvaneet ja viranomaisten odotetaan toimivan. Itäisessä Suomessa pitkät välimatkat ja poliisien vähyys tekevät sen, että kansalaiset eivät viitsi enää edes ilmoittaa rikoksista, kun poliisilla menee useita tunteja saapua paikalle. Tästä on seurauksena se, että Helsingissä poliisiylijohto katsoo tilastoista rikollisuuden vähentyneen ja vähentää poliiseja entisestään, ärähtää Taavitsainen.

Taavitsaisen mukaan Itä-Suomeen saataisiin välittömästi palkattua kuusi poliisia, kun palautetaan Mikkeliin oikeuslääketieteellisten kuolinsyiden selvittäminen.

– Lopetetaan älytön keskittäminen. Valtion vasen käsi ei tiedä mitä oikea tekee ja Kuopioon keskittämisen myötä sosiaali- ja terveysministeriö aiheuttaa Itä-Suomen poliisille 300 000 euron ylimääräiset vuosikustannukset, jotka heidän pitää ottaa omista toimintamenoistaan, huomauttaa Taavitsainen.