Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Taavitsainen: Sijaishoidon laatuun panostettava

Ajankohtaista 15:01

SDP:n kansanedustaja Satu Taavitsaisen mielestä on erinomaista, että omaishoitolakiin on vihdoin tulossa parannuksia, joita omaishoitajat ovat jo pitkään toivoneet. Omaishoitajan arki täyttyy jatkuvasta läsnäolosta, hoivasta ja kotona tehtävästä työstä. Pitkäaikainen sitoutuminen hoitoon on kuormittavaa ja verottaa jaksamista.

– Oikeus pitää vapaata on erityisen tärkeää työssäkäyvien omaishoitajien uupumisen ennaltaehkäisemiseksi. Mahdollisuus irtautua kodista ja omaishoitajan arjesta, levätä tai harrastaa auttaa omaishoitajaa jaksamaan, Taavitsainen sanoo.

Taavitsaisen mukaan se ei yksin riitä, että mahdollisuus vapaapäiviin kirjataan nyt lakiin. Vapaat jäävät herkästi pitämättä, jos hoidettava tai hoitaja eivät koe sijaishoitoa tarpeeksi luotettavaksi, osaavaksi tai jos hoidettavaa kohdellaan kalseasti.

– Kuntouttava työote vapaapäivien aikana on äärimmäisen tärkeää, jotta omaishoitajalla ei mene seuraavat viikot siihen, että hän kuntouttaa hoidettavaa takaisin siihen kuntoon, missä hän oli ennen sijaishoitoa. Tällaisia tarinoita ovat ihmiset kertoneet todella paljon, eivätkä enää ole yhden kerran jälkeen halunneet laittaa omaistaan makaamaan vuodeosastolle. Vuodehoitoon joutuvat ikäihmiset menettävät merkittävän osan luustolihaksistaan jo runsaan viikon makaamisella, Taavitsainen sanoo.

Taavitsainen edellyttää, että sijaishoitoa kehitetään ja panostetaan sen laatuun. Sijaishoidon on oltava hoidettavan tarpeiden mukaista, laadukasta ja kuntouttavaa, kuten sosiaali- ja terveysvaliokunta on lausunnossaan todennut.

– Omaishoidettavien joukossa on hyvin eri-ikäisiä ja erilaista hoitoa tarvitsevia, siksi tarvitaan erilaisia sijaishoitovaihtoehtoja ja lisää kotona tehtävää sijaishoitoa.

Taavitsainen muistuttaa, että Eduskunnan oikeusasiamies on toimintakertomuksessaan vuodelta 2015 muistuttanut myös omaishoidon tiedottamisen tärkeydestä. Viranomaiset vastaavat siitä, että kuntalaiset saavat ajantasaiset, oikeat ja riittävät tiedot heille merkityksellisesti palveluista.

– Tiedottaminen on yksi omaishoitopalvelujen saavutettavuuden kulmakivistä. Vaativaa omaishoitotyötä ansaitsevat helposti saatavat, sujuvat palvelut ja heidän tulee tietää niistä, Taavitsainen päättää.