Taavitsainen: Sijaishoidon laatuun panostettava

Ajankohtaista 15:01

Satu Taavitsainen

SDP:n kansanedustaja Satu Taavitsaisen mielestä on erinomaista, että omaishoitolakiin on vihdoin tulossa parannuksia, joita omaishoitajat ovat jo pitkään toivoneet. Omaishoitajan arki täyttyy jatkuvasta läsnäolosta, hoivasta ja kotona tehtävästä työstä. Pitkäaikainen sitoutuminen hoitoon on kuormittavaa ja verottaa jaksamista.

– Oikeus pitää vapaata on erityisen tärkeää työssäkäyvien omaishoitajien uupumisen ennaltaehkäisemiseksi. Mahdollisuus irtautua kodista ja omaishoitajan arjesta, levätä tai harrastaa auttaa omaishoitajaa jaksamaan, Taavitsainen sanoo.

Taavitsaisen mukaan se ei yksin riitä, että mahdollisuus vapaapäiviin kirjataan nyt lakiin. Vapaat jäävät herkästi pitämättä, jos hoidettava tai hoitaja eivät koe sijaishoitoa tarpeeksi luotettavaksi, osaavaksi tai jos hoidettavaa kohdellaan kalseasti.

– Kuntouttava työote vapaapäivien aikana on äärimmäisen tärkeää, jotta omaishoitajalla ei mene seuraavat viikot siihen, että hän kuntouttaa hoidettavaa takaisin siihen kuntoon, missä hän oli ennen sijaishoitoa. Tällaisia tarinoita ovat ihmiset kertoneet todella paljon, eivätkä enää ole yhden kerran jälkeen halunneet laittaa omaistaan makaamaan vuodeosastolle. Vuodehoitoon joutuvat ikäihmiset menettävät merkittävän osan luustolihaksistaan jo runsaan viikon makaamisella, Taavitsainen sanoo.

Taavitsainen edellyttää, että sijaishoitoa kehitetään ja panostetaan sen laatuun. Sijaishoidon on oltava hoidettavan tarpeiden mukaista, laadukasta ja kuntouttavaa, kuten sosiaali- ja terveysvaliokunta on lausunnossaan todennut.

– Omaishoidettavien joukossa on hyvin eri-ikäisiä ja erilaista hoitoa tarvitsevia, siksi tarvitaan erilaisia sijaishoitovaihtoehtoja ja lisää kotona tehtävää sijaishoitoa.

Taavitsainen muistuttaa, että Eduskunnan oikeusasiamies on toimintakertomuksessaan vuodelta 2015 muistuttanut myös omaishoidon tiedottamisen tärkeydestä. Viranomaiset vastaavat siitä, että kuntalaiset saavat ajantasaiset, oikeat ja riittävät tiedot heille merkityksellisesti palveluista.

– Tiedottaminen on yksi omaishoitopalvelujen saavutettavuuden kulmakivistä. Vaativaa omaishoitotyötä ansaitsevat helposti saatavat, sujuvat palvelut ja heidän tulee tietää niistä, Taavitsainen päättää.