Taavitsainen: Maan hallituksen arvovalinnat ovat ohittaneet eläkeläiset

Ajankohtaista 13:37

SDP:n kansanedustaja Satu Taavitsainen oli tänään vastaanottamassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n kannanoton vuoden 2019 valtion talousarvioon ja lainsäädäntöön.

Taavitsainen kiittää eläkeläisliittoja osallistumisesta yhteiskunnalliseen keskusteluun ja taisteluun epäoikeudenmukaisuutta vastaan.

– Eläkeläisliitot esittävät yhteisessä kannanotossaan hyvästä syystä, että valtion talousarviossa on parannettava eläkeläisten toimeentuloa ja hyvinvointia. Tälle vaatimukselle on hyvät perusteet. Jaan eläkeläisten huolen ja tuen heidän esityksiään, tähdentää Taavitsainen.

– Ilo ja toivo paremmasta on valitettavasti kadonnut useista kodeista. Pienituloisilla eläkeläisillä on todella tiukkaa taloudellisesti ja moni on laskujen, sairauksien, omaishoitajuuden ynnä muiden kanssa uupumuksen rajamailla.

– SDP:n kansanedustajat ovat useaan otteeseen kertoneet hallitukselle, kuinka eläkeläisköyhyyttä pitää korjata, miksi kansaneläkeindeksin leikkaukset ja jäädytykset ovat väärin, kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat liian korkeita ja johtavat ihmisiä ulosottoon ja että eläkeläisten verotus on epäoikeudenmukainen. Hallitus ei ole vielä korjannut epäkohtia, pelkästään tehnyt niitä arvovalinnoillaan lisää.

Taavitsaisen mielestä on upeaa, että kaikki eläkeläisliitot yhdessä pitävät yllä tervettä järkeä ja valppaan omantunnon ääntä. Kansalaistoiminnan keinoilla voidaan vahvistaa demokratian pohjaa.

– Toivon sydämeni pohjasta, että Sipilän hallituksen oikeudentunto heräisi ja eläkeläiset saisivat vastakaikua. Jos ei, niin sitten toivoni on ensi vuonna valittavassa uudessa eduskunnassa. Uuden hallituksen on kuultava pienituloisten eläkeläisten hätä ja ensi syksynä eläkeläisliitojen kannanotossa on toivottavasti kiitosta korjaavista teoista.

Taavitsaisen mukaan Sipilän hallituksen aikana ulosottoon joutuneiden määrä on Suomessa noussut rajusti – jo yli puoleen miljoonaan ihmiseen. Yhä useammat eläkeläiset kärsivät talousvaikeuksista ja yli 64-vuotiaiden ulosottoon joutuneiden määrä on kasvanut.

– Vuonna 2017 päätyi noin 320 000 julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon maksua ulosottoon. Ne olivat tavanomaisia hammashoito-, terveyskeskus-, sairaala-, laitos- ja kotipalvelu ynnä muita soten asiakasmaksuja. Korkeat maksut estävät pääsyn palvelujen pariin, ja sairastuminen ja korkeat asiakasmaksut ajavat ihmisiä köyhyyteen. Lääkereseptin kirjoittaminen ei auta, jos ihmisellä ei ole varaa ostaa sitä apteekista, muistuttaa Taavitsainen.

– Talousvaikeudet ovat monelle eläkeläiselle häpeällinen asia, eikä niistä ole helppo puhua. Jos samaan aikaan sairaus vie voimavaroja, voi ihmisen tuska ja kuorma olla aivan liian raskas kannettavaksi.

Suomi pystyy parempaan! Taavitsainen päättää.

 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n kannanotto vuoden 2019 valtion talousarvioon ja lainsäädäntöön liitteenä.