Taavitsainen: Lainsäädännön lymypaikat tulee tukkia

Ajankohtaista 14:51

Satu Taavitsainen

Eduskunnassa käsitellään tänään lähetettyjen työntekijöiden EU:n direktiivin toimeenpanoa. Juha Sipilän (kesk) hallitukselta puuttuu napakka ote ja se on synnyttämässä halpatyömarkkinoita Suomeen. SDP:n kansanedustaja Satu Taavitsaisen mukaan on tärkeää tukkia lainsäädännön lymypaikat.

– Pidän erittäin tärkeänä, että lakiin tehdään parannuksia koskien maantiekuljetusalan työtä ja rakennusalan tilaajan vastuuta, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Taavitsainen kertoo.

Taavitsaisen mukaan Suomen rajojen sisäpuolella kuljettajalle tulee aina maksaa Suomen työlainsäädännön ja yleissitovan kuorma-autoalan työehtosopimuksen mukainen palkka. Tähän ei pidä antaa yhtään helpotuksia niin kuin hallitus nyt esittää.

– Jos ja kun halvemman palkkatason EU-maista tulevat yritykset eivät näin toimi, niin tämä johtaa kaksiin eriarvoisiin markkinoihin Suomen maanteiden tavaraliikenteessä, Taavitsainen sanoo.

Taavitsaisen mukaan teollisuuden ja kaupan kilpailukyvyn parantaminen ei voi perustua Suomen työlainsäädännön rikkomiseen ja kuljetuselinkeinon heikentämiseen.

– Asialla on erityisen suuri yhteiskunnallinen merkitys, sillä maanteiden tavaraliikenne on merkittävä verojen kerääjä ja maksaja. Kuljetusalan kuuden miljardin euron vuotuisesta liikevaihdosta palautuu yritysten ja työntekijöiden maksamina veroina ja veroluonteisina maksuina 2,7 miljardia euroa valtiolle, Taavitsainen muistuttaa.

– On ihan aiheellista kysyä, että onko hallitus kääntänyt selkänsä kotimaiselle kuljetusalalle ja aikooko se tehdä suomalaisista ammattitaitoisista raskaan liikenteen kuljettajista ja yrittäjistä työttömiä? Alan heikentäminen tulisi kasvattamaan valtion työttömyysmenoja ja pienentämään verotuloja. Maan kansallinen etu on työpaikat Suomessa, Taavitsainen jatkaa.

Taavitsainen kannattaa lähetettyjen työntekijöiden lain tarkentamista myös rakennusurakoiden tilaajan osalta.

– Rakennusinvestoinnit työllistävät, mutta ainoastaan silloin ne hyödyttävät valtiota ja kuntia, kun urakat työllistävät Suomeen verojaan maksavia työntekijöitä, Taavitsainen muistuttaa.

– On varmaa että urakkatarjouksia jättävät yritykset, joiden käyttämä henkilöstö aliurakoitsijoineen on voittopuolisesti muualta kuin Suomeen veroja maksavia.  Palkkoja poljetaan, jotta yrityksen omistajille jäisi enemmän rahaa käteen. Tämä on kestämätöntä, Taavitsainen muistuttaa.

– Samalla meillä on lukuisia rehellisiä rakennusyrittäjiä, joiden palkkalistoilla ja aliurakoitsijoina ei ole muita kuin veronsa Suomeen maksavia työntekijöitä ja yrityksiä. Ne antavat asialliset tarjoukset mutta häviävät hinnassa vilunkiveikoille, pahoittelee Taavitsainen.

Taavitsaisen mukaan Eduskunnan on annettava selvä viesti rakennusurakoiden tilaajille sekä rakentajille, että rakennusurakat saavat ne, jotka toimivat rehellisesti, eikä tilaajakaan enää pääse keplottelemaan vastuustaan. Työntekijöille tulee maksaa suomalaisen TES:n mukaista palkkaa ja verot, eläke- ja vakuutusmaksut on hoidettava.

– Pelisääntöjen muuttamisella astutaan nykypelureiden varpaille. Mutta on selvää, että muutos koituu kaikkien parhaaksi ja rakentamisen laatukin varmasti paranee.

– Työllistymisen, verojen maksamisen ja ihmisten ostovoiman lisäämisen myötä Suomi lähtee nousuun, Taavitsainen päättää.