Taavitsainen: Kuntien on noudatettava lakia

Ajankohtaista 10:28

Satu Taavitsainen

Eri puolilta Suomea on tullut vanhemmilta palautetta, että nykyään päiväkodeissa pitää ilmoittaa lapsensa hoitoajat viikkoa aiemmin ja jos sitä ei tee, lapsi ei välttämättä mahdu omaan päiväkotiryhmäänsä. Perheet ovat joutuneet pyytämään isovanhempia tai muita läheisiään apuun huolehtimaan lapsistaan, sanoo SDP:n kansanedustaja Satu Taavitsainen.

Taavitsainen tuomitsee kuntien toiminnan laittomana.

– Päivähoidon yksi tärkeä tehtävä on työvoimapoliittinen, eli että vanhempien on pystyttävä käymään töissä. Kunta voi laittaa jonkun aikarajan seuraavan viikon työvuorojen antamiseen, mutta se ei voi olla ehdoton. Sen nojalla kunnalla ei ole laillista oikeutta rajata lapsen päivähoito-oikeutta.

– Vanhempien työaikojen johdosta tulevat muutoksetkin on aina oltava mahdollisia. Esimerkiksi lääkärin on päästävä päivystämään.

Taavitsainen korostaa, että varhaiskasvatuslaissa ei ole mitään vanhemmille asetettuja määräaikoja työvuorojen toimittamiseen. Kunnan ja viranhaltijoiden toiminnan pitää perustua aina lakiin.

– Vanhemmat saavat viedä lapsensa päivähoitoryhmään, johon heille on paikka annettu. Kunnan velvollisuus on järjestää päiväkotiin lisää henkilökuntaa paikalle.

– Maan hallitus on saanut aikaan vain sekasotkua päivähoidossa. Sekä lapset että päivähoidon työntekijät on eriarvoistettu. Nykyisen opetusministerin johdolla on luotu kaaosta. Ensi keväänä olevat eduskuntavaalit ovat ehdottoman tärkeät päivähoidon tulevaisuuden kannalta. Ihan ensimmäiseksi SDP peruu tehdyt heikennykset ja alkaa kehittää ja uudistaa varhaiskasvatusta lasten ja perheiden tasa-arvoa vahvistaen.