Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Suuren valiokunnan demarit: TTIP:llä suuri potentiaali, mutta julkiset palvelut rajattava tiukasti sen ulkopuolelle

Ajankohtaista 15:01

Eduskunnan suuri valiokunta otti tänään 22.6. kantaa EU–USA-vapaakauppasopimukseen eli TTIP:hen.

Valiokunnan demariryhmän mukaan sopimus voi parhaimmillaan tuoda uusia työpaikkoja ja talouskasvua Eurooppaan sekä parantaa yritysten markkinoille pääsyä.

– Ihanteellisessa tilanteessa vapaakauppajärjestelmä estää markkinoiden ajautumisen tilaan, jossa markkinoita hallitsevat vain muutamat suuret toimijat. Vapaakauppa voi luoda tilaa ja menestymisen edellytyksiä pienille yrityksille. Myös TTIP:llä on suuri potentiaali, joka olisi tärkeä hyödyntää tilanteessa, jossa Eurooppa kärsii jo kauan jatkuneesta investointivajeesta ja lähes olemattomasta talouskasvusta. TTIP voi toimia tulevaisuuden kauppasopimusten suunnannäyttäjänä ja asettaa niille standardeja. Sen avulla on mahdollista luoda vahvoja pelisääntöjä maailmankaupalle ja edistää näin hyvinvointia myös Euroopan ja Yhdysvaltojen ulkopuolella, toteaa suuren valiokunnan 2. varapuheenjohtaja ja valiokunnan demariryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Sopimusneuvotteluille on kuitenkin asetettava tiukat reunaehdot.
– Sopimuksen on hyödytettävä yhteiskuntia kokonaisuudessaan, ja sen on tuotava vakautta palvelumarkkinoille, turvattava julkiset palvelut ja mahdollistettava paikallisen pienyrittäjyyden kehittäminen.

Suuri valiokunta nosti lausunnossaan esille monia näkökulmia liittyen mm. julkisiin palveluihin, ympäristönsuojeluun, maatalouteen, työntekijöiden oikeuksiin sekä investointisuojaan ja riitojenratkaisuun liittyen.

– Valiokunnan demariryhmä katsoo, että julkisten palvelujen rajaaminen pois sopimuksen piiristä on äärimmäisen tärkeää, ja julkisen palvelun määritelmän on oltava selkeä ja kattava. Sosiaali- ja terveyspalvelut on jätettävä sopimuksen ulkopuolelle riippumatta niiden järjestämis-, rahoittamis- ja tuottamistavasta nyt tai tulevaisuudessa, painottaa Tuppurainen.

Demarit ovat kuitenkin huolissaan Suomen hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamishankkeesta.
– Hallitus haluaa avata sote-palveluita entistä enemmän yksityisille yrityksille, mikä asettaisi yksityiset ja julkiset toimijat samalle viivalle kilpailemaan olemassaolostaan. TTIP-neuvottelujen yhteydessä suunnitelma on ongelmallinen, sillä yksityiset sote-palvelut eivät enää lähtökohtaisesti nauttisi julkisten palvelujen suojasta. EU-lainsäädäntö ei velvoita jäsenvaltioita avaamaan julkisia palveluita kilpailulle, vaan kyseessä on kansallinen hanke. Hallituksen tulisi nyt nähdä suunnitelmiensa mahdolliset vaikutukset, etenkin jos TTIP tulee voimaan.

TTIP-sopimukseen mahdollisesti sisältyvä investointisuoja ja siihen liittyvä riitojenratkaisumenettely ovat herättäneet paljon keskustelua ja huoltakin.

– Euroopan komission viimevuotinen esitys pysyvästä investointituomioistuimesta on huomattavasti parempi kuin aiempi välimiesmenettely. EU-maat ovat vahvasti komission ehdotuksen kannalla, ja on toivottava, että EU ja Yhdysvallat löytävät jatkoneuvotteluissa tässä asiassa yhteisen sävelen. Jatkokäsittelyssä on huolehdittava siitä, että välimiesmenettelyä ei hyväksytä, vaikka komission mandaatti kattaa myös tämän vaihtoehdon, toteaa Tuppurainen.

Demareiden mukaan on tärkeää, että vaikka sopimuksella on tarkoitus myös purkaa ylimääräistä sääntelyä ja byrokratiaa maiden välillä, nykyistä sääntelyn tasoa ei alenneta tärkeillä politiikan sektoreilla.

– Euroopassa on ympäristönsuojelussa ja maataloudessa erittäin korkeat standardit. EU:ssa ei voida hyväksyä minkäänlaisia heikennyksiä esimerkiksi kasvinsuojelun ja eläinten hyvinvoinnin tasoon. Tulevaisuudessakaan Euroopan markkinat eivät avaudu hormonilihalle, eikä EU:n muuntogeeniseen ruokaan liittyvää lainsäädäntöä muuteta. Myös esimerkiksi tasapuolisen ja syrjimättömän työlainsäädännön kehittäminen jatkuu edelleen. Molemmat neuvotteluosapuolet ovat ilmaisseet vahvan sitoumuksensa työelämän normien noudattamisesta, sanoo Tuppurainen.