Supon valvonta kuntoon

Ajankohtaista 16:00

Eero Heinäluoma

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, entinen puhemies Eero Heinäluoma kehottaa sopimaan Supon parlamentaarisessa valvonnasta osana tiedustelulainsäädännön uudistuksia. Heinäluoman mukaan Supolle esitetyt uudet toimivaltuudet vaativat aikaisempaa selkeämmän parlamentaarisen valvonnan, jotta luottamus suojelupoliisiin voi säilyä.

– Tiedustelulainsäädännön uudistustarpeita pohtiva kansanedustaja Töllin työryhmä on loppusuoralla työssään. Supolle julkisuudessa esitetyt uudet teleliikenteen valvontaoikeudet ovat merkittäviä ja tuovat Supon seurantaan massamitassa tietoa, joka koskee jokaista suomalaista, sanoi Heinäluoma tänään puhuessaan Kuhmon sosialidemokraattien 110-vuotisjuhlassa.

Terrorismin torjunta on syytä ottaa Suomessakin vakavasti ja toimia eri tavoin ennalta ehkäisevästi. Terrorismia vastaan toimittaessa on kunnioitettava kansalaisten perustuslaissa taattuja perusoikeuksia ja pidettävä huolta niin kansalaisten turvallisuuden kuin vapaudenkin tunteista.

– Jos isoveljelle annetaan uusia oikeuksia, on isoveljenkin valvonnasta puhuttava. Kansalaisten on voitava luottaa siihen, etteivät Supolle annettavat uudet tiedustelutehtävät loukkaa kenenkään perusoikeuksia, eikä tästä syntyvää tietoa käytetä mihinkään sisäpoliittisiin päämääriin.

– Parlamentaarisen valvonnan pitää olla luonteeltaan luottamusta herättävää ja vastuullista. Tanskan jo pitkään soveltama käytäntö voisi toimia hyvänä lähtökohtana Suomen ratkaisuille, esittää Heinäluoma.