Suomi tarvitsee lisää tutkimustyötä

Ajankohtaista 05:24

Suomen kilpailuvaltti on ollut osaamisessa sekä koulutuksen, tieteen ja tutkimuksen laadussa. Hallituksen tutkimukseen ja koulutukseen kohdentuvilla leikkaustoimilla kilpailukykymme heikkenee ja edellytyksemme pärjätä maailman markkinoilla kaventuvat merkittävästi.

Tieteen ja tutkimuksen taso on Suomessa edelleen hyvä, mutta me olemme jäämässä jälkeen kilpailussa. Heikkenevät resurssit johtavat väistämättä eskaloituvaan tilanteeseen. Arvostetun kulttuuritutkija Jaakko Hämeen-Anttilan ilmoitus jättää Suomi on yksi näkyvä varoitusmerkki siitä, että mikäli emme pysty tarjoamaan huippuluokan tutkijoille vakaita työskentelymahdollisuuksia, he löytävät kyllä itselleen kansainväliseltä kentältä korvaavia mahdollisuuksia. Niin sanottu aivovuoto on vakava uhka suomalaiselle tutkimukselle. Ongelma näkyy pahentuessaan molempiin suuntiin: tutkimuksen rahoituksen heikentyessä täältä toisaalta lähdetään eikä tänne myöskään haluta tulla. Jos tutkimuksen taso laskee, vaarassa on myös Suomeen suuntautuva kansainvälinen rahoitus.

Tieteellinen perustutkimus sekä innovaatio- ja kehittämistoiminta ovat ehdottomia edellytyksiä sille, että saamme talouden nousuun. Meidän on kehitettävä uusia tuotteita maailman markkinoille ja kaikkia edellä mainittuja tarvitaan tässä työssä. Toisaalta näiden rinnalla on kehitettävä tuotteistamista, markkinointia ja myyntiä, joissa näissäkin tulisi hyödyntää tutkimustyötä.

Suomalainen tutkimuskenttä on moninainen. Yliopistojen lisäksi esimerkiksi Työterveyslaitos, Kela ja THL tekevät tärkeää käytäntöä palvelevaa tutkimusta omilla aloillaan ja myös niiden tutkimustoiminnan resurssointi on tärkeää.

Rahoituksen lisäksi suomalainen tutkimustyö kaipaa laajempaa hyödyntämistä. On keksittävä keinot, miten saada tutkimustieto hyödyntämään erilaisia muutosprosesseja ja päätöksentekoa. Tämän vuoksi arviointitutkimuksen (etukäteisarviointi ja päätösten vaikutusten arviointi jälkikäteen) sekä ennakointitutkimuksen (tulevaisuustutkimuksen) roolia on lisättävä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tarvitsee tuekseen terveystaloustieteellistä tutkimusta, jonka avulla voidaan tehdä esimerkiksi kustannus- vaikuttavuus -analyyseja.

Merja Mäkisalo-Ropponen, terveystieteiden tohtori

Erkki Tuomioja, valtiotieteiden tohtori

Ilkka Kantola, teologian tohtori