Suomen ja Venäjän metsäyhteistyö käynnistettävä

Ajankohtaista 06:25

SDP:n toimesta käytiin eduskunnassa jo kesäkuussa 2007 ajankohtaiskeskustelu metsäteollisuuden toimintaedellytyksistä. Kansanedustaja Kari Rajamäen (sd) mukaan hallitus jatkaa nukkumistaan metsäasioissa. Suomi on pitkien etäisyyksien ja kalliiden kuljetuskustannusten maa. Näistä aiheutuvat haitat on kompensoitava kilpailijamaiden tasolle.

– Jo kesällä 2007 varoitimme Venäjän puutullien kielteisten vaikutusten järisyttävän koko metsäteollisuuden perustaa. Hallitus jätti asian EU:n ja Venäjän WTO-neuvotteluiden varaan, mikä oli kansallinen virhe. Ministeri Väyrynen teki uuden virheen runsas vuosi sitten hylkäämällä kompromissin, jolla koivukuitu olisi vapautunut tulleista. Nyt on Itä-Suomen ja Venäjän lähialueiden metsäteollisuuden myönteiset yhteistyömahdollisuudet otettava vakavan työn alle molempien maiden valtionjohdon tuella, Rajamäki vaatii.

Valtion omistajapolitiikkaa koskevan linjauksen mukaisesti on mahdollista markkinaehtoisesti toimiville valtionyhtiölle asettaa myös alue-, teollisuus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä ympäristönsuojelua koskevia tavoitteita. Kovassa kilpailutilanteessakin toivoisi metsäteollisuuden antavan arvoa suomalaisessa osaamisessa, yritysympäristön kilpailukyvyssä ja turvallisuudessa oleville vahvuuksille.

Metsäteollisuuden siirtyminen uusille markkina-alueille ei voi tapahtua kritiikittömästi ihmisoikeus- ja ympäristörikoksilta silmät sulkien. Nämä ovat myös asioita, joista suomalainen yhteiskunta tavalla tai toisella joskus vastaa.

– Me tarvitsemme myös metsäteollisuudessa työnantajien ja työntekijöiden aitoa sitoutumista, jotta toimintaympäristöä uhkaavat muutokset hallitaan. Irtisanomissuojan vahvistaminen tukee yhteistä sitoutumista ja poistaa pelon siitä, että kansainvälinen teollisuus ottaa liipaisimelleen ensiksi heikomman irtisanomissuojan suomalaiset työntekijät. Metsäteollisuus voi pärjätä jatkossa vain pitämällä ammattitaitoiset tekijänsä alan houkuttelevuudella ja turvallisuudella, painottaa Rajamäki.