Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Suomen ja Ruotsin demarit: turpo-yhteistyötä tiivistettävä

Ajankohtaista 11:09

Ruotsin parlamentin puolustusvaliokunnan sosialidemokraatteja edustavan puheenjohtaja Peter Hultqvistin ja Suomessa sosialidemokraatteja edustavan ulkoministeri Erkki Tuomiojan ja yhteinen lausunto:

 

Sosialidemokraatit Suomessa ja Ruotsissa haluavat tiivistää maiden välistä turvallisuus- ja puolustuspoliittista yhteistyötä

Pohjoismainen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen yhteistyö on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina. Tämä yhteistyö kunnioittaa pohjoismaiden tekemiä erilaisia sotilaallista liittoutumista ja EU-yhteistyötä koskevia valintoja. Maiden tekemät ratkaisut eivät muodosta estettä pragmaattisen puolustusyhteistyön kehittämiselle pohjoismaisen puolustusyhteistyön NORDEFCO:n puitteissa. Yhteistyöhön kuuluu koulutus-, harjoitus-, valvonta- ja kriisinhallintatoiminta sekä puolustusmateriaalin hankinta. Sosialidemokraatit ovat tukeneet tätä yhteistyötä aktiivisesti kaikissa pohjoismaissa.

Pohjoismainen yhteistyö on luonteeltaan joustavaa toimintaa. Se antaa myös tilaa pidemmälle meneville kahdenvälisille järjestelyille. Tämä koskee erityisesti Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä.

Sosialidemokraatit Suomessa ja Ruotsissa ovat tukeneet aktiivisesti kahdenvälisen turvallisuus- ja puolustuspoliittisen yhteistyön syventämistä kaikilla aloilla. Kahdenvälinen yhteistyömme tarjoaa myös lisää resursseja ja mahdollisuuksia kehittää pohjoismaista yhteistyötä ulkopolitiikassamme ja se vahvistaa osaltaan alueellista turvallisuutta.

Sotilaallinen liittoutumattomuus muodostaa perustan sekä Suomen että Ruotsin ratkaisuille. Maiden välisen turvallisuus- ja puolustuspoliittisen yhteistyön kehittämisessä on paljon mahdollisuuksia sekä sotilaallisella sektorilla että siviilipuolella. Kokemukset yhteistoiminnasta harjoitusten, kansainvälisten operaatioiden ja yhteisen merivalvonnan saroilta ovat hyviä.

Muuttuvassa ajassa on tärkeää, että vakaus, pitkäjänteisyys ja halu yhteiseen vastuunkantoon korostuvat Suomen ja Ruotsin välisissä suhteissa. On luontevaa ja tärkeää ottaa uusia askelia yhteistyön saralla sekä pyrkiä olemassa olevan yhteistoiminnan syventämiseen. Tämä on nähtävä panostuksena turvallisuuden vahvistamiseksi Pohjolassa ja lähialueillamme.

Haluamme yhdessä nostaa esille seuraavat asiat tärkeinä tulevaisuuden yhteistyöalueina:

– Yleinen Suomen ja Ruotsin välisen turvallisuus- ja puolustuspoliittisen yhteistyön syventäminen. Sitä on kehitettävä osana pohjoismaisen yhteistyön vahvistamiseen tähtäävää strategiaa.

– Suomen ja Ruotsin merivoimien yhteistyön kehittäminen tavoitteena yhteinen vaikuttaminen Itämeren alueella. Jatkuva yhteinen harjoittelutoiminta. Kansallinen päätösoikeus operatiiviseen kykyyn säilytetään.

– Jatkuva puolustussuunnitteluun liittyvän tiedon vaihto.

– Harjoittelu- ja koulutusyhteistyön laajentaminen.

– Kehittää erilaisia yhteisiä varautumistapoja

– Selvittää ja arvioida mahdollisuuksia syventää yhteistyötä puolustusmateriaalin kehittämisessä ja hankinnassa.

– Arvioida mahdollisuuksia vahvistaa Pohjoiskalotin ja Itämeren turvallisuutta yhdessä.

– Syventää yhteistyötä koskien rannikkojoukkojen toimintakykyä, Uudenmaan Prikaati ja Amf 1, Berga.

– Kehittää ja syventää ilmavoimien yhteistyötä Cross Border Training -ohjelman puitteissa Pohjoiskalotilla.

– Selvittää mahdollisuuksia sekä sääntömuutoksia lento- ja meritukikohtien yhteiskäytölle kussakin maassa.

– Selkeä yhteistyö Suomen ja Ruotsin välillä koskien kansainvälistä toimintaa turvallisuus- ja puolustuspoliittisissa yhteyksissä. Yhteistoiminta Afganistanissa ja EU:n taisteluosastoissa ovat esimerkkejä hyvästä suomi-ruotsi yhteistyöstä.

Ruotsin parlamentin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Peter Hultqvist oli tiistaina 22.04.2014 Helsingissä vierailulla ja tapasi suomalaisia poliitikkoja mm. ulkoministeri Erkki Tuomiojan.