Suomelle on laadittava arktinen strategia

Ajankohtaista 12:01

Arktisen alueen kehitys luo uusia haasteita alueen hallinnolle ja alueen kestävälle kehitykselle. Näihin haasteisiin Suomi voi tarjota tietoa kumppanuuden kautta. Sosialidemokraattien mielestä Suomelle on laadittava oma arktinen strategia, jossa esitetään tavoitteiden lisäksi myös toimet päämäärien saavuttamiseksi.


Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheen Suomea ja arktisia alueita käsitelleessä eduskunnan keskustelussa piti Päivi Lipponen. Hän totesi, että Suomen tulee olla aktiivinen tekijä ja osallistuja arktisen alueen kehittämisessä.


– Erityisesti Venäjän talous avaa suomalaiselle osaamiselle suuret mahdollisuudet. Suomen telakkateollisuudella on vahva arktisen osaamisen perinne, Lipponen sanoi.


Hänen mukaansa nyt tarvitaan tutkimus, tuotekehitys- ja pilottihankkeita osaamisen vahvistamiseksi. Suomen ja Venäjän yhteistyön perinne saisi uuden alun yhteisistä tutkimusprojekteista sekä logistiikka- ja kuljetuskumppanuuden parantamisesta.

Lipponen totesi puheessaan, että Suomessa on ymmärrettävä Barentsin alueen vahvistuminen.
– Suomen puolelle on rakennettava infrastruktuuria, kun Murmansk ja Kirkenes nousevat uusiksi Rotterdameiksi, jotta Suomi pääsee syntyvän talouskasvun imuun.