Suomalaisten kansallisomaisuus on vaarassa

Ajankohtaista 12:17

Kansanedustaja Riitta Myller on erittäin huolestunut julkisuuteen tihkuneista tiedoista, joiden mukaan Metsähallituslain uudistaminen on etenemässä porvarihallituksen näpeissä vaaralliseen suuntaan.

–          Viime kaudella estettiin Metsähallituksen metsätaloustoimintojen yhtiöittäminen, mutta nyt näyttää siltä, että yhtiöittäminen etenee ja sen lisäksi luontopalveluiden asemaa ollaan uudistuksessa heikentämässä. On tärkeää erottaa viranomaistehtävät ja hallintotehtävät sekä markkinaehtoisesti toimivat yksiköt.

–           Suomalaisten kansallisomaisuus, maat ja vedet täytyy pysyä viranomaisen ja eduskunnan hallinnan alla.  Julkisuuteen on tullut tietoja siitä, että julkisten hallintotehtävien hallinnassa ja hoidossa olevia valtion yleisvesiä, joita on noin kaksi miljoonaa hehtaaria, harkittaisiin siirrettäväksi konsernin alle. Tämä olisi ongelmallista, sillä kaikkien yhteisistä vesistä tulisi ikään kuin liikelaitoksen liiketoimintojen yksityisvesiä ja niitä hoitaisi viranomaisen sijaan omaa etuaan ajava liiketoimintayksikkö.

–          On vaarallista, että kokonaisten maa- ja vesialueiden hallintaoikeuksia siirrettäisiin liiketaloudellisin säännöin toimivan konsernin alle.

–          On kyse myös eduskunnan vallan vähenemisestä sekä viranomaiselle säädettyjen julkisuusperiaatteiden hylkäämisestä kun julkisuuslaki ei koskisi konsernia.   

Saadut tiedot antavat aihetta epäillä, että toteutuessaan laki tulee muuttamaan suomalaisten kansallisomaisuuden, valtion maiden ja metsien, hallintaa ja käyttöä ratkaisevalla tavalla. Myller vaatii ministeri Tiilikaista kertomaan suomalaisille avoimesti missä Metsähallituslain uudistuksen valmistelussa mennään ja miksi valmistelua ei tehdä avoimesti niin kuin demokratiassa kuuluu.