Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Suomalaisille työtä, turvaa ja palveluita

Ajankohtaista 10:45

Massairtisanomiset jättävät tuhansia suomalaisia työttömiksi. Työllisyys ei supistu pelkästään teollisuudessa ja rakentamisessa. Yksityisen kulutuksen lasku heikentää työllisyyttä myös palvelualoilla. Etenkin nuorisotyöttömyys on kasvanut räjähdysmäisesti.
 
Sosialidemokraatit esittävät budjettivastalauseessaan useita toimenpiteitä, joilla turvataan tuotanto ja työpaikat Suomessa. Panostukset teollisuuden vahvistamiseen, ympäristövetoiseen kasvuun sekä työttömien auttamiseen ja koulutuksen tukemiseen muodostavat tukirangan esityksille. Lisäksi Sosialidemokraatit uudistivat vaatimuksensa valtionhallinnon tuottavuusohjelman keskeyttämisestä.
 
Sosialidemokraatit esittävät lisärahaa työvoimapoliittisiin toimiin ja työllisyysperusteisiin investointeihin. Nuorille työttömille on tarjottava riittävästi koulutusta, tukityötä, työharjoittelua ja työpajapaikkoja.
 
Sosialidemokraatit esittävät rahaa aikuis-, ammatti- ja korkeakoulutukseen. Koulutuksen avulla tarjotaan sekä mahdollisuus työllistymiseen että silta työstä ja työttömyydestä uuteen työhön.
 
 
Kuntien pakkoa lisävelanottoon ja verojen kiristämiseen on vähennettävä
 
Sosialidemokraatit esittävät kuntien peruspalveluiden turvaamiseksi 500 miljoonan euron lisäystä ensi vuodelle. Tämä tarkoittaisi keskimäärin 100 euroa asukasta kohden vuodessa. Korotetulla valtionosuudella voidaan kunnissa parantaa vanhusten hoitoa, huolehtia perusterveydenhoidon tasosta ja panostaa lasten palveluihin. Lisäys vähentäisi myös tarvetta veronkorotuksiin ja lomautuksiin sekä ylivelkaantumiseen. 
 
Alueellinen ja elinkeinopoliittinen kilpailukyky on varmistettava lisäpanostuksilla pääratoihin ja perustienpitoon. Lisäksi kuntien rakentamista on tuettava. Koulurakennuksissa ja päiväkodeissa on homeongelmia, kirjastot kaipaavat remonttia ja terveysasemien tilat ovat usein surkeassa kunnossa.
 
Sosialidemokraatit esittävät jakamattomien veikkausvoittovarojen rahastosta ylimääräistä ja määräaikaista tukea kuntien liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotilojen kunnostukseen. Kuntien peruskorjausinvestointien avulla saadaan kuntiin työtä ja siellä voidaan tarjota hyvää palvelua kunnollisissa tiloissa.  
 
 
Epätasa-arvoinen yhteiskunta on kaikille turvaton yhteiskunta
 
Köyhyyttä ja syrjäytymistä on ehkäistävä ja vähennettävä määrätietoisesti. Kansalaisille on turvattava kohtuullinen toimeentulo. Esittämämme sosiaaliturvapaketti on tähän ensiaskel. Sillä parannetaan työttömyysturvaa monipuolisesti ja korotetaan asumistukea ja lievennetään sen ehtoja. Se raha, jonka hallitus nyt laittaa hyvätuloisten marginaaliverojen keventämiseen, olisi tullut osoittaa pienituloisten aseman parantamiseen.
 
Sosiaaliturvan parannusten lisäksi kunnallisverotuksen perusvähennyksen alarajan kaksinkertaistaminen toisi konkreettisen parannuksen ennen kaikkea työttömien ja pienituloisten lapsiperheiden asemaan, mutta auttaisi myös pienituloisia eläkeläisiä sekä sairauspäivärahalla olevia.
 
 
Sosialidemokraatit esittävät tasapainotetun kokonaisuuden
 
Yhteisvastuu ja välittäminen eivät hoidu puheilla, vaan veronmaksukykyyn ja varallisuuteen perustuvalla oikeudenmukaisella verotuksella. Sosialidemokraatit esittävät budjettivastalauseessaan useita työllisyyttä, tasa-arvoa ja kestävää kehitystä tukevia veroesityksiä. Näillä veroesityksillä ja Veikkauksen ylijäämän tuloutuksella valtio saa 1,5 miljardia euroa jaettavaksi kansalaisten hyvinvointiin, tuloerojen tasoittamiseen ja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoon.