Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Suomalainen kummallisuus: etukäteissitoutuminen päätöksiin

Ajankohtaista 13:42

Hallituksen esitys yhdistyslain muuttamisesta sisältää suomalaisen kummallisuuden. Mahdollisuus etäosallistumiseen on kannatettava, mutta ennakollinen etäosallistuminen on demokratian kannalta hyvin ongelmallinen. Hallituksen esityksessä esitetään mahdollisuutta jo ennen kokousta antaa etukäteissitoumus käsiteltäviin asioihin.

Tällainen systeemi antaa mahdollisuuden väärinkäytöksiin ja aiheuttaa epäselvyyksiä yhdistysten päätöksen tekoon. Ennakollisen etäosallistumisen mahdollistavaa lainsäädäntöä ei tiettävästi ole käytössä missään maassa.

Hallituksen esitys ei huomioi sitä, että kokouksessa voidaan tehdä uusia päätösesityksiä, jotka eivät ole olleet etukäteisiä kantoja ilmoitettaessa vielä tiedossa. Lisäksi kantojen etukäteissitoumuksien perusteella kokousta valmistelevat henkilöt, usein siis yhdistyksen johto, voivat halutessaan manipuloida lopputulosta. Useat lakivaliokunnan kuulemat asiantuntijat pitivät lausunnoissaan ongelmallisena tällaista etukäteisosallistumista ongelmallisena myös jäsendemokratian ja yhdenvertaisuuden kannalta.

Nykyisen yhdistyslain mukaan yhdistyksen ja valtuutettujen päätökset tehdään joko kokouksessa tai jäsen- tai liittoyhdistyksessä. Esitetty ennakollinen osallistumisen mahdollistaminen sekoittaisi nämä päätöksentekomallit.

Eduskunnan lakivaliokunta hyväksyi 6. toukokuuta mietinnön yhdistyslain muuttamiseksi (LaVM 8/2010 vp – HE 267/2009 vp). Uudistuksella mahdollistetaan jäsenten etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana.