Strateginen hallitusohjelma

Ohjelmatyö 11:58

SDP-sydänpinssi

Suunta Suomelle – työtä, tasa-arvoa ja turvallisuutta (2015)

Vientivetoisella talouskasvulla työtä ja hyvinvointia

1. Vientivetoinen talouskasvu liikkeelle
2. Kestävyysvajeeseen vastataan
3. Huolehditaan tasa-arvosta
4. Turvallisuuden vahvistaminen
5. Yhteistyön lisääminen
6. Onnistumisten mittaaminen

Tutustu ohjelmaan