Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Stöd barnfamiljer

Ajankohtaista 11:37

FSD kräver att kostnaderna för föräldraskap delas jämnt och att den lägsta föräldrapenningen höjs med 100 euro.
 
Arbetslivet är tufft för dagens barnfamiljer. Det är många föräldrar som känner att de inte räcker till och har dåligt samvete över att de inte hinner vara närvarande i barnens vardag. Samtidigt skapar osäkerheten på arbetsmarknaden mycket stress, som också barnen lider av. Finlands svenska socialdemokrater (FSD) anser att det måste bli lättare att kombinera arbete och familjeliv. Föräldrarna ska ha möjlighet att anpassa arbetstiden så att man kan finnas till för sina barn i vardagen.
 
Barnen har rätt till båda föräldrarna. Därför förutsätter FSD att föräldraledigheten delas jämnare, så att allt fler pappor kan bli hemma med barnen. Dessutom ska kostnaderna för föräldraskap delas jämnt mellan arbetsgivarna, för att stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. FSD föreslår vidare att man utvecklar hemvårdsstödet så att det ger möjlighet att arbeta och vara hemma med barnen på deltid.
 
Den ökande fattigdomen bland barnfamiljer är ett stort samhälleligt problem. Över 150 000 barn lever i en fattig familj. Ungefär 16 000 barn omhändertas årligen. På femton år har antalet fattiga barnfamiljer trefaldigats och fattigdomen har även börjat gå i arv. Snuttarbetare, arbetslösa och ensamstående föräldrar löper en stor risk att hamna i fattigdomsträsket.
 
FSD kräver att det görs konkreta förbättringar för att stöda och hjälpa fattiga barnfamiljer. För det första måste vi minska familjernas beroende av utkomststöd genom att höja den lägsta föräldrapenningen med hundra euro. För det andra bör barnbidraget göras till en privilegierad stödform, så att den också tillfaller föräldrar som lyfter utkomststöd. Barnbidraget är ju till för barnen.
 
För det tredje måste arbetsmarknadsstödets inkomstprövning avskaffas. Det är en oerhört viktig jämställdhetsfråga. Många arbetslösa får sänkt arbetsmarknadsstöd när makens eller makans inkomster överstiger prövningsgränsen.
 
Uttalande från Finlands svenska socialdemokraters fullmäktigemöte 05.03.2011