STM myönsi poikkeusluvat kahteen hyvinvointikeskukseen – Ministeri Kiuru: Rakennushankkeet tukevat palvelujen yhteensovittamista ja saatavuutta

Ajankohtaista 13:56

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Kauhavalle ja Raumalle poikkeusluvat sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten uudistamiseen.

Rakennushankkeet turvaavat toimivat tilat sekä asiakkaille että henkilökunnalle. Ne mahdollistavat toimintojen kehittämisen sekä kustannustehokkaan toiminnan.

Kauhavalle uusi hyvinvointikeskus

Kauhavalle rakennetaan uusi hyvinvointikeskus, johon kootaan monipuolisesti erilaisia palveluja. Rakennukseen sijoittuvat perhekeskus, aikuisten terveys- ja sosiaalipalvelut, kiirevastaanotto, terveyskeskussairaala ja suun terveydenhuolto. Lisäksi rakennukseen tulee tiloja laboratoriolle, kuvantamiselle sekä aikuis- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoille.

”Hanke on valmisteltu huolella. Hyvinvointikeskuksen kautta vastataan moniin tämän päivän sosiaali- ja terveydenhuollon haasteisiin: se mahdollistaa palveluiden toteuttamisen niin, että ihmiset saavat tarvitsemiaan palveluita ja hoitoa kokonaisvaltaisemmin yhdestä paikasta ”, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru toteaa.

Raumalla peruskorjataan rakennus ikäihmisten palveluja varten

Raumalla nykyinen vanhainkoti peruskorjataan ikäihmisten hyvinvointikeskusta varten. Uusi rakennus tukee kotona asumista ja muuttaa painotusta laitoshoidosta avopalvelujen suuntaan.

Ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan muun muassa seniorikuntosali, päivätoiminta, palvelutori, ravintolapalvelut ja juhlasali. Toiseen kerrokseen sijoittuvat hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut, palveluohjaus ja arviointi, omaishoidon palvelut, geriatrinen poliklinikka, lääkäri-hoitajavastaanotto, kotihoidon palvelut sekä kuntoutuspalvelut. Lisäksi rakennuksessa on lyhytaikaishoidon tiloja.

”Ikäihmisten hyvinvointikeskus tuo sote-palveluiden lisäksi turvaa ja yhteisöllisyyttä myös kotona asuville vanhuksille. Tällainen palveluiden yhteen kokoaminen on juuri sitä, mitä valtakunnallisestikin tavoitellaan osana ikäihmisten palveluien kehittämistä”, ministeri Kiuru summaa.