Sote-valiokunnan demarit: Suomalaisten terveystiedoista tulossa tietoturvan koelaboratorio

Ajankohtaista 15:57

Eduskunta hyväksyi tänään hallituspuolueiden äänillä ns. toisiolain, jonka tarkoituksena on helpottaa kansalaisten terveystietojen käyttöä mm. tutkimuskäyttöön. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan demarien mielestä laki olisi pitänyt palauttaa valmisteluun.

– Kyseessä on laki, jonka nojalla suomalaisten erittäin arkaluonteisia henkilötietoja tullaan yhdistelemään eri rekistereistä ja kokoamaan yhden tietolupaviranomaisen alaisuuteen. Kyse on tietoturvan ja kansalaisten yksityisyydensuojan kannalta keskeisistä kysymyksistä, mistä syystä myös lainsäädännön tulisi olla erityisen huolellista, toteaa Krista Kiuru (sd), valiokunnan puheenjohtaja.

Toisiolaki oli eduskunnan käsittelyssä peräti puolitoista vuotta, ja kymmeniä pykäliä muutettiin valiokunnassa. Lopputulos on repaleinen ja epäselvä, ja se saattaa edellyttää korjauksia jo ensi vaalikaudella. Kuitenkin eduskunnan tänään hyväksymä laki on tulossa voimaan jo huhtikuun alussa.

– On tärkeää, että sote-alan tutkimuksessa pystytään hyödyntämään Suomen kansainvälisestikin korkeatasoista rekisteritietoa. On kuitenkin suuri vaara, että toimeenpanon kiireellisyyden vuoksi kenttä ei ehdi mukaan, valiokunnan jäsen Anneli Kiljunen (sd) muistuttaa.

– Käytännössä koko Suomi otetaan tässä koelaboratorioksi, vailla täyttä varmuutta siitä, että kansalaisten henkilötiedot olisivat kaikissa olosuhteissa turvattuna. Asiassa olisi pitänyt edetä kokeilujen kautta ja toteuttaa toimeenpano vaiheittain ja riittävin siirtymäajoin. Nyt aikataulu ei riitä mihinkään testaamiseen tai vaiheistamiseen, valiokunnan jäsen Kristiina Salonen (sd) toteaa.