Sote-uudistus sosiaali- ja terveydenhuollon merkittävin uudistus vuosikymmeniin

Ajankohtaista 07:22

Sote-uudistusta valmisteleva parlamentaarinen ohjausryhmä on saanut valmiiksi ratkaisunsa sote-järjestämislain keskeisistä pykälistä ja jatkotoimenpiteistä. Ratkaisun perustana on viisi vahvaa sote-aluetta, joilla on järjestämisvastuu. Sote-alueeseen kuuluvat kunnat päättävät yhteisesti palvelujen tuottamisen periaatteista ja laajuudesta.

– Olen hyvin tyytyväinen parlamentaarisen ohjausryhmän tekemään ratkaisuun, toteaa SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen.

– Pidän erityisen tärkeänä sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon laaja integraatio toteutuu. Tämä mahdollistaa entistä paremmin palvelutarpeiden kokonaisuuden huomioimisen, jolloin asiakkaiden ei tarvitse siirtyä ”luukulta toiselle” kuten nykyisin, Mäkisalo-Ropponen jatkaa.

 Mäkisalo-Ropposen mukaan uudistus vahvistaa erityisesti peruspalveluita. Tämä takaa sen, että ihmiset pääsevät helpommin ja oikea-aikaisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin. Oikea-aikainen hoito säästää myös yhteiskunnan kustannuksia. Järjestämislain luonnoksessa korostetaan lisäksi kunnan roolia terveyden- ja hyvinvoinnin tukemisessa ja integroimisessa kunnan kaikkiin palveluihin.

– Tällä ratkaisumallilla lähipalvelut voidaan toteuttaa alueiden erityispiirteiden mukaisesti, painottaa Mäkisalo-Ropponen.

Palvelujen tuottamisen periaatteista ja laajuudesta päättävät sote-alueeseen kuuluvat kunnat yhteisesti. Sote-alue päättää lisäksi tuottamisvastuun antamisesta kunnille ja kuntayhtymille. Julkiset palvelut ovat ensisijaisia, mutta yksityiset ja järjestöjen palvelut tukevat julkista palvelutuotantoa. Koska tuottamisvastuussa olevan tahon pitää kyetä vastaamaan ehkäisevistä, korjaavista, hoitavista, kuntouttavista ja muista sosiaali- ja terveyspalveluista yhtenäisenä kokonaisuutena, on tuottamisvastuussa olevan tahon oltava riittävän suuri. Laki mahdollistaa kuitenkin erilaiset ratkaisut eri puolilla Suomea.

– Mielestäni tämä uudistus on tärkein sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva uudistus vuosikymmeniin ja se takaa sen, että pystymme ylläpitämään laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut tulevaisuudessakin, Mäkisalo-Ropponen toteaa lopuksi.

Elokuun puolivälissä järjestämislain luonnos lähetetään kuntiin lausuntokierrokselle. Asiaa koskeva hallituksen lakiesitys saadaan eduskuntaan syksyn aikana ja laki on tarkoitus saada voimaan ensi vuonna.