Sote-uudistuksessa katsottava rohkeasti tulevaisuuteen

Ajankohtaista 12:20

Kansanedustaja Anneli Kiljunen liputtaa vahvan, elinvoimaisen ja terveen peruskunnan puolesta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäjänä ja tuottajana. Kiljusen mielestä terveyskeskusten palveluita pitää vahvistaa erikoissairaanhoidon osaamisella. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon välinen raja-aita on kaadettava.

– Asiakas pitää nostaa keskiöön. Hänen pitää saada palvelut laadukkaina ja oikeaan aikaan. Terveyskeskukseen on päästävä silloin kun siihen on tarve, Kiljunen toteaa.

– Valitettavasti tällä hetkellä palvelut eivät toimi kuten pitäisi. Tämä koskee myös Etelä-Karjalaa ja Eksotea. Palveluiden toimivuus on yksi ongelma, mutta niiden ratkaiseminen on Eksoten alueella vielä vaikeampaa, koska olemme keskittäneet sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteon peruskuntien ulkopuolelle. Näin kuntalaiset ja heidän valitsemansa valtuutetut eivät pääse suoraan vaikuttamaan siihen, miten palvelut toimivat. On myös kehitettävä hankintaosaamista, etteivät kansainväliset pörssiyhtiöt valtaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja kuntalaisten veroeurot valu veroparatiiseihin.

– Palvelut tulisi tuottaa ensisijaisesti vahvassa peruskunnassa, jossa valta ja vastuu ovat kuntalaisten valitsemilla päätöksentekijöillä. Nyt hallituksen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä meidän on myös avoimesti mietittävä mikä meillä Etelä-Karjalassa toimii ja mikä vaatii muutosta. Päätöksiä on uskallettava tehdä rohkeasti tulevaisuutta ajatellen, Kiljunen linjaa.