Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän työvaliokunta: Leikkaukset vetävät maton lastemme jalkojen alta

Ajankohtaista 09:46

 

Suomalaisen yhteiskunnan menestysreseptinä on ollut kaikkina aikoina, erityisesti vaikeina aikoina panostaa koulutukseen, tutkimukseen ja osaamiseen. Tämän reseptin varassa suomalaisten osaamis- ja sivistystaso on menneinä vuosikymmeninä noussut, työn tuottavuus on moninkertaistunut ja Suomesta on tullut maailmanlaajuisesti tunnustettu korkean osaamisen ja teknologian mallimaa.

60 000 ekaluokkalaista aloittaa tällä viikola koulutiensä säästöpaineiden alla. Hallitus on valinnut tien, joka vaarantaa Suomen tulevaisuuden. Hallituksen politiikka johtaa koulutustason laskuun, lisää eriarvoisuutta ja vaarantaa laadukkaan koulutuksen. 

Maan hallitus on valinnut tien, joka vaarantaa Suomen uudistumisen. Hallituksen politiikka johtaa koulutustason nousun pysähtymiseen sekä vaarantaa laadukkaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestämisen eri puolilla Suomea. 

Useissa viime vuosina julkaistuissa tutkimuksissa ja selvityksissä todetaan, että Suomi on menettämässä asemansa koulutuksen mallimaana. Suomalaisten koulutustason nousu on pysähtymässä lähivuosina ja koulutusrakenne vakiintumassa nykytasolle. 

Tällä on koulutustason nousun pysähtymisellä on merkittävät seuraukset elinkeinorakenteen sekä korkean osaamisen työpaikkojen syntymisen kannalta. Aiempina vuosikymmeninä koulutustason nousulla on ollut merkittävä työuria pidentävä ja työvuosia lisäävä vaikutus. Toisin sanoen työllisyysasteen nostaminen tulee vaikeammaksi koulutustason nousun pysähtyessä. 

Hallitus on päätöksillään tehnyt arvovalinnan. Sekä absoluuttisina lukuina että opetuksen ja koulutuksen hallinnonalaan suhteutettuna tehdyt leikkauspäätökset ovat massiivisia. Näillä osaamistason laskuun johtavilla päätöksillä leikataan uudelta talouskasvulta, kilpailukyvystä, uusien työpaikkojen synnyltä ja uusilta innovaatioilta siivet. Samalla vaarannetaan kaikkien suomalaisten, mutta erityisesti lasten sivistykselliset perusoikeudet. Hallitusohjelman koulutusta koskevat leikkauslinjaukset tulevat pitkällä aikavälillä Suomelle ja suomalaisille erittäin kalliiksi. Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän työvaliokunta ei voi hyväksyä Sipilän hallituksen toimia, jotka johtavat osaamistason laskuun.

 

Jyväskylässä 12.8.2015

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän työvaliokunta