Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro ajankohtaiskeskustelussa EU:n elpymisrahastosta

Ajankohtaista 17:10

Ajankohtaiskeskustelu EU:n elpymisrahastosta

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro 4.6.2020

Kansanedustaja Kimmo Kiljunen

Muutokset puhuttaessa mahdollisia

Arvoisa puhemies,

Suomea ja koko Eurooppaa on kohdannut salakavala vihollinen – Covid-19-pandemia. Sen uhka ja tuhovaikutukset ovat yhteinen iso haaste. Nyt jos koskaan kysytään EU:n jäsenmaiden yhteisvastuuta ja kykyä torjua yhdessä pandemia ja sen vaikutukset. Tämä kriisi myös antaa näkemystä ja kokemusta, kuinka ehkä vieläkin pahemmissa kriiseissä unionin tulisi yhteisvastuullisesti toimia.

Euroopan komissio on viime viikolla julkaissut ehdotuksen mittavasta elpymiskokonaisuudesta. Tähän kokonaisuuteen kuuluu 750 miljardin euron elpymisrahasto, josta varat kanavoitaisiin jäsenmaille EU:n budjetin ohjelmien kautta. Elpymisrahasto kytkeytyisi osaksi unionin seuraavaa seitsenvuotista rahoituskehyskautta 2021-2027. Euroopan komission ehdotuksessa on kyse poikkeuksellisen isosta ja laajavaikutteisesta kokonaisuudesta, joka ymmärrettävästi herättää paljon keskustelua ja kysymyksiä. On syytä painottaa, että komission ehdotus on vasta alku virallisille neuvotteluille jäsenmaiden välillä ja se vaatii merkittäviä korjauksia.

Arvoisa puhemies,

Tulevissa neuvotteluissa Suomen on oltava aktiivinen. On selvää, että me muodostamme – kuten muutkin maat – kantamme näihin neuvotteluihin omista kansallisista lähtökohdista. Yhtä selvää on, että Suomen kansallinen etu on, että koko Eurooppa elpyy. Haluan alleviivata, että on meidän suomalaisten intresseissä, että koko Eurooppa voi yhteisin toimin selvitä tästä kriisistä ja nousta siitä entistä vahvempana ja kestävämpänä.   Siksi sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee väliaikaisen elpymisrahaston perustamista. Mutta me emme tue elpymisrahastoa millä tahansa ehdoilla. Komission ehdotukseen on saatava muutoksia.

Arvoisa puhemies,

Ensimmäiseksi, kaikissa oloissa on lähtökohtana se, että jokainen jäsenmaa vastaa omasta taloudestaan ja omista veloistaan ja pitää huolta julkisen talouden tasapainosta pitkällä jännevälillä. Tämä on SDP:n pitkäaikainen linja ja tästä tulemme pitämään kiinni. Yhtä tärkeää on, että Suomen budjettisuvereniteetti säilyy kaikissa tilanteissa.

Toiseksi, komission esittämä 750 miljardin elpymisrahasto tulisi olla kooltaan pienempi.

Kolmanneksi, elpymisrahaston tulee olla väliaikainen. Sen käyttö tulee olla selvästi rajattu Covid-19-kriisiin ja sen vaikutuksiin. Rahaston tulee aidosti tukea jäsenmaiden elpymistä. Tämän täytyy näkyä rahaston käytössä ja sen tuen jakoperusteissa. On erittäin tähdellistä, että tuen kriteerit perustuvat Covid-19-kriisin vaikutuksiin jäsenmaiden taloudessa ja työllisyydessä.

Neljänneksi, Euroopan komissio esittää elpymisrahastosta jaettavaksi 500 miljardia avustuksina ja 250 miljardia lainoina. Ehdotuksessa avustusten osuus on liian suuri ja sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä katsoo, että kokonaisuutta tulee muuttaa siten, että rahasto on lainapainotteinen.

Viidenneksi, varojen käyttö tulee kytkeä oikeusvaltioperiaatteeseen. Unionin budjetissa ja elpymisrahastossa on kyse jäsenmaiden yhteisistä varoista. On tärkeää, että niiden käytössä noudatetaan huolellista varainhoitoa. Oikeusvaltioperiaate on yksi unionin perusarvoista.

Kuudenneksi, Covid-19-virus ei ole poistanut ilmastonmuutoksen ja työnmurroksen haasteita. Kun korjataan pandemian aiheuttamaa iskua jäsenmaiden talouksiin, voidaan samalla luoda uutta kasvua, työllisyyttä ja kestävälle kehitykselle edellytyksiä. Siten elpymisrahastoa tulee vahvasti käyttää esimerkiksi tutkimukseen ja kehitykseen sekä puhtaaseen teknologiaan.

Arvoisa puhemies,

Pohdinnan aihetta antaa ehdotukset unionin uusiksi omiksi varoiksi. Näitä olisivat komission esityksessä muun muassa hiilitullit, digivero ja päästökauppajärjestelmän tulot. Varsinaisia päätöksiä ei näiden osalta tässä yhteydessä tehdä.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee, että näitä ehdotuksia tutkitaan ja kehitetään eteenpäin. Keskeisenä tavoitteena on edistää muun muassa ilmastonmuutoksen torjumista. Me katsomme, että esitettyjen omien varojen lisäksi keskusteluun nostetaan myös rahamarkkinavero. Unionin tasolla on luontevaa toteuttaa rahan kaupalle asetettava vero, jolla vahvistetaan finanssisektorin läpinäkyvyyttä ja lisätään unionin omia varoja. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee rahamarkkinaverosta ja veroparatiiseista käytäviä keskusteluja unionissa, koska vain ylikansalliset toimet mahdollistavat finanssisektorin asianmukaisen valvonnan ja verottamisen.

Arvoisa puhemies,

Lopuksi on syytä korostaa EU:n merkitystä Suomelle. Jäsenmaat ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa, ja unioni on Suomelle sekä tärkeä viitekehys että turvallisuusyhteisö. Tulevissa neuvotteluissa elpymisrahastosta tulee tarkasti arvioida budjetin käyttökohteita ja myös mitkä tulevat olemaan Suomen saannot. On tärkeää, kuinka Suomi voi kanavoida elpymiseensä varoja ja rakentaa ekologisesti, taloudellisesta ja sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä toivoo rakentavia keskusteluja ratkaisun löytämiseksi elpymiskokonaisuuteen. Tehtävä on suuri ja tärkeä, mutta yhdessä selviämme.