Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuhe käsiteltäessä valtioneuvoston Irak-selontekoa

Ajankohtaista 17:13

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro lähetekeskusteluun valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa. Puhujana kansanedustaja Kimmo Kiljunen.

Muutokset puhuttaessa mahdollisia

Arvoisa puhemies,

Lähi-itä on ehkä maailmanpolitiikan vaikein ja katkerin konfliktialue. Ainakin se on säilynyt pysyvänä, räjähdysherkkänä ruutitynnyrinä kohta toista sataa vuotta. Irak ajautui sotatilaan Yhdysvaltain johtaman koalition hyökätessä sinne vuonna 2003 ja sen jälkeen maa on kärsinyt vaikeasta sisällissodasta.

Jihadistiliike ISIS otti laajat alueet Irakissa ja Syyriassa hallintaansa ja perusti sinne vuonna 2014 kalifaatin järkyttävin ihmisoikeusloukkauksin.

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2170 (2014) pohjalta perustettiin Isisin vastainen kansainvälinen koalitio, joka pyrkii palauttamaan turvallisuuden ja vakauden Irakiin. Suomi on mukana tässä koalitiossa.

Arvoisa puhemies,

tänään eduskunnassa lähetekeskustelussa on vuorossaan viides selonteko, joka liittyy Suomen osallistumiseen turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa. Vuodesta 2015 lähtien Suomi on osallistunut tähän osana kansainvälisen Isisin vastaisen koalition Operation Inherent Resolve (OIR) -operaatiota. Tämä operaatio toteutetaan Irakin hallituksen pyynnöstä ja yhteisymmärryksessä sen kanssa.
Tänä päivänä voimme olla hyvillämme, että tilanne Irakissa on parantunut siitä, mitä se oli eduskunnan käsitellessä ensimmäistä selontekoa. Turvallisuustilanteen kohentumisessa kansainvälinen Isisin vastainen koalitio on ollut merkittävässä osassa.

Vaikka Isis on heikentynyt ja julistettu voitetuksikin, se ei kuitenkaan pois sulje sitä, etteikö se olisi edelleen ongelma – ei ainoastaan Irakille, mutta laajemmin koko alueelle. Huolimatta kohentuneesta turvallisuustilanteesta, Irak tarvitsee edelleen kansainvälisen yhteisön tukea, ml. meidän tukemme. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä pitääkin tärkeänä Suomen osallistumisen jatkamista Irakin turvallisuussektorin koulutusoperaatiossa. Tämä osaltaan lisää vakautta ja turvallisuutta ja tukee siten yhteiskunnan jälleenrakentamista.

Olennaista on vahvistaa Irakin turvallisuusviranomaisten omia valmiuksia. Viime kädessä on kyse irakilaisten omasta kyvystä vastata vakaudesta ja turvallisuudesta maassaan. Tämän vuoksi paikallisten turvallisuusviranomaisten omistajuus koulutusyhteistyössä on oleellinen.

Suomalaisten osaamista ja ammattitaitoa on arvostettu ja koulutusyhteistyöllä on saavutettu hyviä tuloksia. Työtä on kuitenkin vielä jäljellä. Vallitsevan tilanteen valossa Suomen osallistumisen jatkaminen turvallisuussektorin koulutusoperaatiossa on perusteltua.

Arvoisa puhemies,

osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan on osa vakauttavaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaamme – osana globaalia vastuunkantoa. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä korostaa monenvälisen sääntöpohjaisen yhteistyön merkitystä kansainvälisten uhkien torjumisessa ja niihin vastaamisessa. Tämä koskee laaja-alaisesti kaikkia kysymyksiä ilmastonmuutoksesta aina niin kutsuttuihin perinteisiin turvallisuuskysymyksiin.

Irak on kärsinyt pitkään konflikteista ja ne ovat jättäneet yhteiskuntaan syvät jäljet. Maa on edelleen sisäisesti pahasti jakautunut. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä korostaa, että rauhan rakentaminen ja kansainvälinen kriisinhallinta tulee nähdä yhtenäisenä, laajempana kokonaisuutena, johon kuuluu myös niin humanitaarinen apu kuin kehitysyhteistyö.

Kestävän rauhan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että konfliktien syihin kiinnitetään huomiota ja niihin löydetään ratkaisuja, jotta konfliktit eivät pakota ihmisiä pakenemaan kodeistaan ja etsimään turvaa muualta.

Irakin hauras turvallisuustilanne heijastevaikutuksineen on osoittanut myös meille Suomessa, etteivät konfliktien vaikutukset ole vain alueellisia, vaan laajempikantoisia.

Vakauden kannalta on tärkeä purkaa eriarvoisuuden rakenteita ja yhteiskunnan jakolinjoja, jotta ne eivät osaltaan edesauta konfliktien leimahtamista taikka tarjoa kasvualustaa Isisille tai millekään muulle ryhmittymälle vahvistua ja horjuttaa maan ja laajemminkin kansainvälistä turvallisuutta.

Arvoisa puhemies,

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä antaa vahvan tuen Suomen osallistumisen jatkamiselle turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa ja toivoo valiokuntakäsittelyissä käytävän hyvää ja kattavaa keskustelua selonteosta.