Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä: Kymmenen kiireistä työllisyystoimenpidettä

Ajankohtaista 17:11

nosturit

SDP:n eduskuntaryhmä evästää hallitusta ja julkaisee kesäkokouksensa ensimmäisenä päivänä Raumalla kymmenen kohdan työllisyystoimenpidepaketin.

Pakettiin on listattu konkreettisia toimia, joilla Suomen taloustilanne kohenisi ja jotta suomalaisten työllisyys saataisiin nousuun.

Korkeamman työllisyysasteen saavuttaminen on välttämätöntä pohjoismaisen hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi ja uudistamiseksi sekä velkaantumisen taittamiseksi laskuun. Suomen talous ei kohene leikkauksilla ja kurjistuksilla, vaan työllisyyden nousulla. SDP:n eduskuntaryhmä esittää kymmenen keinoa työllisyyden parantamiseksi ja paremman työelämän saavuttamiseksi.

SDP:n kymmenen kiireellistä työllisyystoimenpidettä:

1. Käynnistetään välittömästi neuvottelut työmarkkinajärjestöjen kanssa työeläkemaksujen määräaikaiseksi alentamiseksi vuoden 2019 loppuun saakka. Tavoitteena alentaa EMU- puskureita käyttäen sekä työnantajien että palkansaajien eläkemaksuja 0,4 prosenttiyksikköä.

Vaikutukset: parantaa vientiyritysten hintakilpailukykyä, lisää kotimarkkinayritysten investointimahdollisuuksia, vahvistaa palkansaajien ostovoimaa, lisää kuntien verotuloja.

2. Nostetaan yritysten arvonlisävelvollisuuden alaraja nykyisestä 10 000 eurosta 30 000 euroon 1.1.2017. Käynnistetään välittömästi EU- komission kanssa konsultaatio muutoksen toteuttamisesta.

Vaikutukset: parantaa pienten yritysten kasvun edellytyksiä ja mahdollistaa lisätyövoiman palkkaamisen.

3. Otetaan käyttöön yksinyrittäjille suunnattu verovähennys, max 20 000 euroa vuodessa, yrittäjän palkatessa nuoren työttömän, pitkäaikaistyöttömän tai maahanmuuttajan ensimmäiseksi työkaveriksi.

Vaikutukset: yksinyrittäjiä Suomessa on n. 200 000. Jos näistä 10 % palkkaa mainituista ryhmistä ensimmäisen työkaverin, lisää työllisyysastetta ja vähentää työttömyyttä 20 000 ihmisellä.

4. Käynnistetään pikaisesti valmistelu viime vaalikaudella valmistellun Remontti Oy toiminnan käynnistämiseksi 1.1.2017 alkaen. Siirretään SITRAn taseesta 100 miljoonaa siemenrahaa Remontti Oy:n pääomittamiseksi home- ja muista sisäilmaongelmista kärsivien päiväkotien ja perusopetuksen tilojen korjauksiin, tavoitteena uudenlaiset toimintakonseptit mahdollistavien tilojen toteutus yhteistoiminnassa SITRAn kanssa. 1mrd korjausinvestoinnit liikkeelle.

Vaikutukset: estetään tulevia terveydenhuollon kustannuksia, joita vaikeat sisäilmaongelmat aiheuttavat. Työllisyysvaikutukset 15 000 – 17 000 henkilötyövuotta. Erityispainopisteenä mallien rakentaminen nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen.

5. Valmistellaan 31.12.2016 mennessä asuntopolitiikan työkalupakki kohtuuhintaisen asumisen edellytyksiin kasvukeskuksissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla sekä työvoiman liikkuvuuden vahvistamiseksi.

Työkalupakin sisältö muodostuu kohtuuhintaisen asumisen toimenpideohjelmasta, jonka osakokonaisuudet ovat asuntotuotantoon kaavoitetun maan merkittävä, nopea lisääminen kasvukeskuksissa, kohtuuhintaisen asuntotuotannon uudet rahoitusmallit ja työvoiman liikkuvuutta hidastavien ja estävien, asumiseen liittyvien tekijöiden vähentäminen ja poistaminen.

Vaikutukset: kohtuuhintaisen asuntotuotannon rakentamisen edellytykset vahvistuvat ja työvoiman liikkuvuutta keskeisesti estävät tekijät vähenevät.

6. Käynnistetään pikaisesti entisten työministerien Tarja Filatovin ja Lauri Ihalaisen laatimat 15 kohdan pitkäaikaistyöttömyyttä vähentävän ja estävän toimintaohjelman mukaiset toimet.

Vaikutukset: pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee, työllisyysaste kohenee ja julkisen talouden tasapaino paranee työttömyyden synnyttämien kustannusten pienentyessä.

7. Lisätään välittömästi nuorisotakuun voimavaroja ja kehitetään toimintamalleja, erityisen kehittämisen kohteena ensimmäistä työpaikkaa vailla olevien nuorten työllistymisen edellytysten olennainen vahvistaminen. Nuorisotakuun päivittäminen ja sen toimintamallien uudistaminen valmistellaan 31.12.2016 mennessä.

Vaikutukset: Nuorisotyöttömyys, erityisesti vailla ensimmäistä työpaikkaa olevien nuorten määrä vähentyy, syrjäytymisriski ja sen myötä inhimilliset ja taloudelliset riskit pienenevät.

8. Laaditaan 31.12.2016 mennessä palvelualojen, erityisesti matkailualan elinvoimastrategia, jolla vahvistetaan palvelualan kasvun edellytyksiä ja vahvistetaan Suomen markkinaosuutta erityisesti kehittyvien talouksien keskiluokan matkailukohteena.

Vaikutukset: Suomessa ansaittu euro kiertää nykyistä pitempään meidän kansantalouden rattaissa ja synnyttää uutta työtä. Suomen vientitulot kasvavat matkailun markkinaosuuden kasvaessa.

9. Aktivoidaan käytännön toimenpiteiksi SDP:n Sinivalkoisen omistajuuden ohjelmassa kuvatut toimet käytännön toimenpiteiksi viimeistään 30.4.2017 mennessä.

Vaikutukset: Ohjelman sisältävät toimet aktivoivat valtion omistajuuden elinkeinopolitiikan toteutuksen välineeksi, luo palvelu- ja tavaraviennille yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevan jalustan ja vahvistaa vientiin suuntautuneiden yritysten menestyksen vaatimien kotimaisten ja ulkomaisten verkostojen rakennustyötä.

10. Kehitetään kolmikantaisessa yhteistyössä työaikapankki-järjestelmää palkansaajien ja työnantajien sekä asiakkaiden joustotarpeiden edellyttämällä tavalla. Luodaan kolmikantaisessa yhteistyössä toisaalta elinkeinorakenteen murroksen ja toisaalta suhdanneluontoisten muutosten aiheuttamia taloudellisia epävakaustilanteita tasoittava rahasto, jolla lisätään työmarkkinoiden sisäistä vakautta ja lievennetään murrosten ja suhdanteiden aiheuttamaa taloudellista epävakautta niin yritysten kuin palkansaajien arjessa.

Lataa diat täältä