Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä: Kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia kunnioitettava

Ajankohtaista 09:03

Julkilausuma 12.8.2014

Tuomitsemme Venäjän tuen Ukrainan aseellista voimaa käyttäville separatisteille sekä rajojen siirron kansainvälisen oikeuden vastaisin menetelmin. Suomi toimii EU:n jäsenenä ja omilla toimillaan pysyvän ja rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi.

EU:n Venäjälle asettamat talouspakotteet ovat perusteltuja ja välttämättömiä tilanteessa, jossa Venäjä ei ole edesauttanut verenvuodatuksen lopettamista Itä-Ukrainassa. Pakotteiden tarkoituksena on tukea poliittisen ratkaisun löytymistä, eikä niihin ole lähdetty kevyin perustein. EU:lle on luotava suunnitelma talouspakotteiden asteittaiseksi lieventämiseksi, jotta tilanteen kehittyessä suotuisasti ollaan valmiita myös pakotteiden purkamiseen.

Taloudelliset seuraukset Suomelle voivat olla mittavia, mikäli vastatoimenpiteet laajenevat ja kestävät pitkään. Kun Suomen elintarvikevienti Venäjälle supistuu, on toimittava korvaavien markkinoiden löytymiseksi.

Gazan silmittömät väkivaltaisuudet on saatava loppumaan. Hamas ja Israel ovat kumpikin syyllisiä vihamielisyyksien jatkumiseen, mutta Israelin voimankäyttö on suhteetonta, siviiliuhreista tai humanitäärisen oikeuden perusperiaatteista välittämättä. Tulitauon alkaminen on myönteinen uutinen, ja kahden valtion mallin toteuttavien rauhanneuvotteluiden on nyt alettava viivytyksettä.

Sekä Ukrainan että Gazan osalta pysyvä vakaus ja rauha voidaan saavuttaa vain osapuolten asettumisella neuvottelupöytään, kansainvälisen yhteisön vahvalla tuella.

 

Työllisyyttä ja oikeudenmukaisuutta edistettävä

Suomessa on synnytettävä uusia työpaikkoja ja pidettävä huolta myös työttömistä. Työllistymisen tuet ja koulutus oikein kohdennettuina ovat tärkeä osa työvoimapalveluja.

Kotitalouksien ostovoiman lisäämiseksi tulee pienituloisten eläkeläisten ja lapsiperheiden ostovoimaa parantaa. Näin tuetaan myös työllisyyttä.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä edellytti keväällä kehysriihen päätösten vaikutusten selvittämistä lapsiperheiden osalta. Nyt esitettävä pienituloisten lapsiperheiden uusi verovähennys on hyvä ja tarpeellinen parannus.

Takuueläkkeen kymmenen euron kuukausikorotus ja eläketulovähennyksen korotus lisäävät pienituloisten eläkeläisten ostovoimaa. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä pitää tätä välttämättömänä.

Työllisyyden kannalta on ehdottoman tärkeää, että esitetyt infrahankkeet saadaan liikkeelle ja liikenneväylien kunnossapidon määrärahoja lisätään. Eduskuntaryhmä pitää tärkeänä esitystä Remontti Oy:n perustamista asunto- ja korjausrakentamisen vauhdittamiseksi.

Eduskuntaryhmä vastustaa johdonmukaisesti Metsähallituksen metsätaloustoimintojen yhtiöittämistä. Metsähallitusta koskevat lait on valmisteltava uudelleen niin, että valtion metsien monikäyttö ja Metsähallituksen rooli vakaana puuraaka-aineen toimittajana teollisuudelle turvataan.

Harmaan talouden vastaista työtä on jatkettava. Osakeomistusten läpinäkyvyyttä on lisättävä. Vastustamme pörssiomistusten piilottamista hallintarekisterin taakse.

Sosiaali- ja terveyspalveluja kehitettävä vaikeinakin aikoina

Vanhuspalvelulain toimeenpanolla on varmistettava ikäihmisten laadukkaat palvelut kaikkialla Suomessa. Jos hoitajamitoitus ei muutoin toteudu, on se aiemmin sovitulla tavalla kirjattava lakiin.

Sosiaalihuoltolaki vahvistaa asiakkaan asemaa ja vaikuttaa ihmisten arkeen parantamalla esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelua.  Laki on saatava syksyllä eduskuntaan.

Varhaiskasvatus on kaikkein edullisinta lapsipolitiikkaa. Eduskuntaryhmä edellyttää, että ensi vuoden budjettiin varataan riittävät lisämäärärahat ryhmäkokojen pienentämiseksi päiväkodeissa ja kouluissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä palvelujen laatu ja saatavuus turvataan ihmisille tasa-arvoisesti koko maassa. Sote-laki on tuotava syksyllä eduskunnan käsittelyyn parlamentaarisen valmistelun pohjalta.

Eduskuntaryhmä edellyttää tällä vaalikaudella selvitystä siitä, miten yksinelävien erityisasema voidaan huomioida esimerkiksi lainsäädännössä ja maksupolitiikassa.

Omaishoitajien asemaa on parannettava yhdenmukaistamalla palveluja ja tukikäytäntöjä koko maassa. Kehittämisohjelman pohjalta on ryhdyttävä toimenpiteisiin omaishoitajien tilanteen helpottamiseksi.

Työllisyyden kannalta on ehdottoman tärkeää, että esitetyt infrahankkeet saadaan liikkeelle ja liikenneväylien kunnossapidon määrärahoja lisätään. Eduskuntaryhmä pitää tärkeänä esitystä Remontti Oy:n perustamisesta asunto- ja korjausrakentamisen vauhdittamiseksi.