Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuoro

Ajankohtaista 12:46

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backman

Tiedonantokeskustelu 19.7.2012

Arvoisa puhemies

Maailman talous ei katso kalenteria. Pyörät pyörivät koko ajan. Ne voivat myös pysähtyä, ellei syntyviä ongelmia padota välittömästi. Keskellä lomiakin. Satoi tai paistoi.

Espanjassa on aurinko paistanut, mutta taloudessa ovat puhaltaneet kylmät puhurit. Laajemman eurooppalaisen rajumyrkyn estämiseksi on ollut syytä ryhtyä toimenpiteisiin. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä pitää hyvänä ja perusteltuna, että eduskunta on kutsuttu koolle kesken kesätauon. Suomessakin lienee syytä totuttautua pikkuhiljaa siihen, että Eurooppa ei ole lomalla heinäkuussa.

Oppositiojohtajamme kiirehtivät vaatimaan eduskuntaa koolle jo kesäkuun lopussa. Nyt koollekutsuminen tuli kuulemma liian kiireellä, pyytämättä ja yllättäen. Opposition linjasta ei ota oikein selvää edes aikataulujen osalta.

Sosialidemokraattien linja on ollut selkeä ja vakaa. Jo viime vaalikaudella oppositiossa ollessamme linjasimme tuen ehdot pääpiireissään seuraavasti: tuelle pitää saada vakuudet, sijoittajien ja pankkien vastuuta on lisättävä ja pankkituen on oltava vastikkeellista, avointa ja väliaikaista. Suomen ja suomalaisten edut pitää turvata kaikissa tilanteissa. Vaalien jälkeen tämä linja tuli myös hallitusohjelmaan kirjatuksi Suomen linjaksi. Ja linja on pitänyt. Sen takana on myös kansalaisten vahva tuki.

Euroopan talouskriisi on uhannut jo pitkään, ei vain euroalueen vaan jopa koko maailmantalouden kehitystä. Muiden maiden tilanteesta suuresti riippuvaisen Suomen tulee olla mukana etsimässä ratkaisua tilanteeseen. Mutta ei edellisen hallituksen tavoin vain äänettömänä yhtiömiehenä, vaan täysivaltaisena jäsenenä. Suomi voi ja sen tulee esittää omat perustellut näkemyksensä tilanteesta ja sen ratkaisemisesta sekä asettaa omat ehtonsa tukipolitiikalle.

Näin on tehtykin. Suomi on pystynyt omalta osaltaan vaikuttamaan talouskriisin patoamiseen ja suurempien haittojen ehkäisemiseen. Suomi on myös ollut aktiivinen ja aloitteellinen kestävien ratkaisujen aikaansaamiseksi. Emme siis ole jääneet nurkkakuntaisesti puolustamaan vain omaa etuamme, vaan olleet etsimässä yhteisiä ratkaisuja.

Toisaalta, mitä pahaa siinä oman edun puolustamisessakaan on. Niin ne tekevät muutkin maat. Suomella on monia muita maita suurempi puhevalta, koska olemme noudattaneet tunnollisesti yhdessä sovittuja linjauksia ja sitoumuksia. Myös oma taloushistoriamme ja kriisien voittamiseksi tekemämme ratkaisut ovat aidon kiinnostuksen kohteena muissa maissa.

Muilla mailla on ollut koko ajan tiedossa Suomen linja. Olemme eurooppalaisen yhteistyön ja euron puolella. Edelliseen hallitukseen verrattuna linja on kuitenkin muuttunut siten, että Suomi on edellyttänyt myös sijoittajilta ja omistajilta aiempaa suurempaa vastuuta. Suomen mahdollisesti antamille takuille on edellytetty vakuutta. Tältäkin osin tilanne on ollut koko ajan selvä. Ainakin Suomen rajojen ulkopuolella.

Valtiovarainministeri Jutta Urpilaista on syytä onnitella. Hän onnistui jälleen. Valtiovarainministerimme sinnikkyys tuotti Suomen kannalta hyvän neuvottelutuloksen Espanjan kanssa. Syntyneen vakuusratkaisun perusteella Suomi voi olla mukana vakauttamassa Espanjan pankkisektoria ja siten koko euroalueen taloutta. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee hallituksen tiedonannossa ilmaisemaa linjaa ja ratkaisua.

Espanjaa koskeva ratkaisu estää toivottavasti kriisin kärjistymisen laajaksi pankki-, talous- ja työttömyyskriisiksi.  Ratkaisulla voidaan minimoida Espanjan tuentarvetta, koska vaikeuksissa oleva pankkisektori voidaan näin eristää Espanjan valtiontalouden tilanteesta. Vaikka Espanjan talous on edelleen vaikeassa tilanteessa mm. kasvun, rakenteellisten ongelmien, työttömyyden sekä kiinteistömarkkinoiden osalta, maan velkataso on yhä kohtuullisella tasolla.

Vaikka taistelu kriisin taltuttamiseksi näyttää vain jatkuvan ja jatkuvan, ei palokuntakaan poistu kesken sammutustöiden paikalta. Toisin on perussuomalaisten ja keskustalaisten laita. Puheenjohtajat Soini ja Sipilä vetäisivät vapaapalokuntansa kesken kaiken pois ja antaisivat liekkien vallata koko talon. Tiedoksi maakuntiinkin, että jos helteet ja metsäpalot tulevat, niin näitä sammuttajia ei kannata kutsua hätiin. Katselevat mieluummin paloa vapaalla ja sivusta.

Keskustelu vakuuksista on jatkunut edelleen ihmeteltävän vähättelevänä. Jos tuen takaisin saamisesta ei ole huolta, ei liene tarvetta kritisoida tukeakaan. Jos taas on aiheellisesti huolta mahdollisista tappioista, on nuo tappiot syytä minimoida etukäteen vakuusjärjestelyin. Vakuudet kattavat nyt, kuten Kreikankin osalta, arvioidut kokonaismenetykset. Näin hallitus on turvannut Suomen ja suomalaisten aseman. Luulisi oppositionkin antavan edes jonkinlaisen tunnustuksen tästä. Keskustan osalta se on tietysti korkeamman kynnyksen takana, koska he itse eivät vakuuksia kyenneet neuvottelemaan. Puheenjohtaja Sipilän kommentti ”tyhjää parempi” voitanee tulkita jopa tunnustukseksi linjan muuttumisesta.

Nyt tehtävillä ratkaisuilla pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan akuutti velkaongelma. Euroopan tulevaisuutta koskien tarvitaan kuitenkin vielä paljon pohdintaa, linjauksia ja toimenpiteitä. Suomen tulee olla tässä aktiivisesti mukana. Nyt ei ole aika vetäytyä syrjään ja käpertyä sisäänpäin. Integraation tiivistämisessä pitää kuitenkin edetä maltillisesti ja harkiten. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että tulevat ratkaisut tehdään avoimeen ja laajaan kansalaiskeskusteluun perustuen. Euroopan unioni ei saa olla talouskeinottelijoiden tai muiden kansanvallan ulkopuolella toimivien temmellyskenttä. Se on ihmisten unioni. Sellaisen rakentamisessa haluamme olla mukana.