Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Sosialidemokraatit vaativat lakiesityksessään yliopistolakiin parannuksia

Ajankohtaista 10:50

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Tuula Peltonen (sd) luovutti tänään eduskunnalle SDP:n rinnakkaislakiesityksen yliopistouudistukseen.

Sosialidemokraatit haluavat yliopistoille enemmän taloudellista ja hallinnollista autonomiaa, mutta vähemmän valtion byrokratiaa.
– Haluamme kehittää uudenlaisen julkisen sivistysyliopiston, jossa tutkimusyksiköt nousisivat valitsemillaan aloilla maailman huipulle, ja että kaikilla maamme yliopistoilla olisi mahdollisuus pärjätä kansainvälisessä kilpailussa, sanoo Peltonen.

– Yliopistojen kehittäminen on tehtävä siten, että turvataan kattava yliopistoverkko koko maassa, yliopistojen riippumattomuus ja vahva autonomia. Yliopistojen keskinäinen tasavertaisuus niin toimintaresurssien kuin henkilöstön palvelussuhteiden osalta on turvattava. Hallituksen esityksessä tosiasiallisesti opetusministeriön ohjaava ote kiristyy, mutta yliopistojen vastuu kasvaa.

– Hallitus on esityksessään valinnut epätasa-arvoistavan tavan toteuttaa yliopistouudistus. Mielestämme hallituksen on palattava alkuperäiseen yliopistouudistuksen tiekarttaan, jossa yliopistojen itsehallintoa vahvistetaan, jossa yliopistoja eivät joudu keskenään epätasa-arvoiseen asemaan, ja jossa lupaukset perusrahoituksen lisäämisestä pidetään

Peltosen mukaan sosialidemokraatit haluavat rinnakkaislakiesityksessään muutoksia hallituksen esitykseen siitä, miten julkisoikeudellisina laitoksina toimivissa yliopistoissa ja säätiöyliopistoissa hallituksen kokoonpano määritellään sekä miten ja ketkä hallituksen valitsevat.
– Yliopistolla on itsellään oltava oikeus aidosti vaikuttaa siihen, kuinka paljon hallituksissa on yliopiston sisältä ja ulkopuolelta jäseniä. Lisäksi useiden asiantuntijoiden mukaan yliopistolakiehdotusta ei säätiöyliopistoja koskevien säännösten vuoksi voitaisi käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

– Yliopistokollegion tulee voida valita rehtori, rehtorit, hallituksen jäsenet ja tarvittaessa erottaa heidät. Hallituksen jäsenillä tulee olla varajäsenet.

– Sosialidemokraatit eivät hyväksy lukukausimaksukokeilua EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Uudistukseen sisältyvät EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta kerättävät lukukausimaksut asettavat opiskelijat epätasa-arvoiseen asemaan ja murentavat hyvinvointiyhteiskunnan arvopohjaa maksuttomasta opiskelusta. Hallituksen esityksessä ei esitetä perusteluja sille, miksi eri asemaan asettaminen kansalaisuuden perusteella nähdään hyväksyttäväksi tässä yhteydessä, ihmettelee Peltonen.

– Yliopiston henkilökunnan kelpoisuusvaatimuksia tulee edelleenkin säätää asetuksella. Haluamme muutoksia henkilöstön aseman määrittämiseen niin, että osa palvelussuhteista voisi olla edelleen virkasuhteita silloin, kun viranhaltija käyttää julkista valtaa. Lisäksi esityksessä on turvattava paremmin henkilöstön asema ja muutettava yliopistojen tavoitteiden asettamisen ehtoja.

SDP:n mielestä kaikkien yliopistojen perusrahoitusta tulee lisätä 200 miljoonalla eurolla vaalikauden aikana tiede- ja teknologianeuvoston suosituksen mukaisesti.