Sosialidemokraatit vaativat alle 25-vuotiaiden nuorten tukemista tiellä koulutukseen ja työelämään

Ajankohtaista 07:24

Sosialidemokraatit vaativat alle 25-vuotiaiden nuorten tukemista tiellä koulutukseen ja työelämään

Sosialidemokraatit eivät hyväksy hallituksen suunnitelmaa leikata alle 25-vuotiaiden toimeentulotukea. Esitys koskee ammattiin kouluttamatonta nuorta, joka keskeyttää opintonsa, kieltäytyy opiskelupaikasta tai jättää hakematta koulutukseen. Nämä nuoret eivät saa työttömyysturvaa ja nyt hallitus haluaa leikata myös heidän toimeentulotukeansa.

Eduskunnan kuulemat asiantuntijat eivät puolla lakia. Heidän mukaansa ne nuoret, jotka pystyvät ja haluavat koulutukseen tai töihin, hakeutuvat sinne. Pieni joukko nuoria, jotka elävät kuten haluavat, eivät osallistu koulutukseen tai työelämään riippumatta siitä, millaisia yhteiskunnan tuet ovat.

Sen sijaan hallituksen leikkausesitys kohdistuu opinnot keskeyttäviin nuoriin, jotka ovat asunnottomia, jotka kärsivät masennuksesta tai jännityksestä, joilla on oppimisvaikeuksia tai päihdeongelmia tai joilla on vaikeiden perhesuhteiden vuoksi asiat solmussa.

Sosialidemokraattien mielestä näiden nuorten elämäntilanteet pitää kartoittaa ja puuttua ongelmien syihin. Heitä tulee tukea ja kannustaa, eikä entisestään vaikeuttaa arkista elämää leikkaamalla muutenkin alhaista toimeentulotukea 250 euroon, jolla on tarkoitus kustantaa kaikki elämisen menot.

Nuoria tulee ohjata ja kannustaa koulutukseen tarjoamalla riittävää opinto-ohjausta jo peruskouluissa ja lukioissa sekä pitämällä koulun opetuksessa kaikki mukana. Tämä edellyttää myös kunnollista satsaamista erityisopetukseen ja koulujen oppilashuoltoon.

Sosialidemokraatit esittävät kuntien peruspalveluiden, mm. sosiaalityön vahvistamista sekä aktiivista työvoimapolitiikkaa ja työllistymistä edistäviä yksilöllisiä palveluita.

Tavoitteenamme tulee olla köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen. Hallituksen toimilla nuo ongelmat uhkaavat vain lisääntyä ja kansan kahtiajako syventyä.

Sosialidemokraatit esittivät lakipykälän hylkäämistä.

Lakiesityksen I käsittelyn äänestykset käytiin eduskunnassa perjantaina.

Lisätietoja Anneli Kiljunen 050-511 3123