Sosialidemokraatit tyytyväisiä kuntakriteereihin

Ajankohtaista 10:32

Hallituksen tänään linjaamat kuntakriteerit ovat hyvä pohja kuntauudistuksen jatkolle. Sosialidemokraattien korostama kuntalähtöinen eteneminen on nyt mahdollista.

– Nyt hyväksytty kriteeristö on hyvä pohja kuntauudistusta ohjaavaa rakennelakia varten. Sen pohjalta kunnat voivat oma-aloitteisesti käynnistää tarvittavat selvitykset uudesta kuntarakenteesta , toteaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backman.

Sosialidemokraatit ovat erityisen tyytyväisiä siihen, että kuntakriteerit eivät perustu kaavamaisesti vain asukasmäärään. Olennaisempaa vahvan peruskunnan määrittelyssä on kunnan kyky vastata itse palvelujen tuottamisesta. Vahva peruskunta on paras keino julkisten palvelujen yksityistämisen estämiseksi.

– Pallo on nyt kunnilla. Kullakin alueella tulee nyt tarkastella kriteerien täyttymistä ja ryhtyä tarvittaviin selvityksiin. Selvitystyössä korostuu useamman kunnan muodostaman alueen kokonaisetu, ei vain yksittäisen kunnan tilanne. Toivottavasti nyt osataan nähdä yli tämän hetken tarpeiden ja nykyisten kuntarajojen, toivoo Jouni Backman.

Lue lisää kriteereistä valtiovarainministeriön sivuilta