Sosialidemokraatit hyvin tyytyväisiä hallituksen linjauksiin

Ajankohtaista 07:46

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backman on hyvin tyytyväinen hallituksen tämänpäiväisiin linjauksiin kuntauudistuksen edistämisestä.

– Hallituksen linjaus kuntauudistuksesta on hyvä ja selkeä. Nyt edetään sosialidemokraattien toiveen mukaisesti kuntalaisia kuunnellen ja kuntalähtöisesti. Toivottavasti uudistus etenee nyt koko maassa määrätietoisesti hallituksen viitoittamalla realistisella aikataululla. Nyt on aika laittaa repivä puoluepolitikointi sivummalle ja keskittyä menettelytapakeskustelun asemesta riittävän vahvojen peruskuntien rakentamiseen, toivoo Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backman.

Kuntarakenteen vahvistaminen on välttämätöntä. Jo voimassa oleva ns. Paras-laki linjasi kaikkien puolueiden yhteisymmärryksellä tavoitteeksi kuntarakenteen eheyttämisen kuntaliitoksin ja työssäkäyntialueisiin perustuen. Tältä osin kuntauudistus ei tuo mitään uutta.

Uutta on sosialidemokraattien toiveen mukaisesti aiempaa vahvempi sitoutuminen uudistamaan kuntarakenteen ohella samanaikaisesti myös kuntalain muutoksin kuntien tehtäviä ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Kuntien itsehallintoa vahvistetaan samalla myös talouden osalta uudistamalla valtionosuuslainsäädäntöä ja muita kuntatalouden rahoituslakeja.

– Vallan ja vastuun on oltava jatkossa samassa paikassa, kuntien valtuutetuilla. Uudistus vahvistaakin kunnallista itsehallintoa ja kuntalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia, iloitsee Jouni Backman.  Uudistuksessa on huomion painopisteen oltava itsehallinnon vahvistamisen lisäksi palvelujen saatavuudessa ja laadun turvaamisessa sekä kunnan elinvoimaisuuden vahvistamisessa. Nyt linjatulla tavalla kaikki tämä on mahdollista.

Hallitus päätti suuntaviivoista ja pallo on nyt kunnilla. Lisäksi hallitus linjasi, että valtio tukee kuntia paikallisissa kokeiluissa, joissa kehitetään lähipalveluita, uusia tuloksellisempia toimintatapoja ja uusia hallinnon malleja sekä lähidemokratiaa. Myös kuntajakoselvityksiin kunnat saavat tarvitessaan avustusta.

Hallituksen linjauksessa on huomioitu henkilöstön asema muutosprosessissa sekä uudistusten kielelliset vaikutukset, mikä on erittäin hyvä asia. Myös metropolialueen erillinen kuntarakenneratkaisujen lisäksi tarpeellinen metropolihallinto liikahtaa nyt eteenpäin,  summaa Backman