Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Sosialidemokraatit esittävät toimia valtion tulopohjan vahvistamiseksi

Ajankohtaista 10:34

Kuntien vastuulla olevat peruspalvelut ovat hyvinvointivaltion vahvaa ydintä. Ihmisten arjen turvaksi ja sujumiseksi rakennetut hyvinvointipalvelut ovat rahoituskriisissä. Sosialidemokraattien esittämä hyvinvointielvytys turvaa kuntien terveydenhoitoa, vanhustenhoivaa, päivähoitoa sekä lasten ja nuorten koulutusta.

Edellisen hallituksen aikana verotulot kasvoivat, vaikka veroja kevennettiin neljässä vuodessa enemmän kuin nykyinen porvarihallitus on kahden vuoden aikana keventänyt. Vanhasen I hallituksen aikana veron kevennykset tehtiin tupojen yhteydessä ja perusteena oli työllisyystilanteen parantaminen ja kasvun vahvistaminen. Nyt porvarihallituksen verokevennykset syövät veropohjaa ja valtion velka kasvaa.

Hallituksen pitää tarkistaa tuottavuusohjelmaansa suhdannetilanteeseen sopivaksi. On nurinkurista, että hallituksen tavoite on vähentää valtion työvoimantarvetta vuoteen 2011 lähes 10.000 henkeä. Tuottavuuden nostaminen on välttämätöntä, mutta työvoimavähennyksiä on syytä siirtää yli pahimman laman.

Kyse on arvoista ja arvovalinnoista

Pieni- ja keskituloisten ihmisten veronkevennykset ovat perusteltuja, mutta vaikeana aikana on vastuutonta ratkaista kaikki ongelmat veronkevennyksin. Lisäksi köyhimmät kansalaiset eivät ole hyötyneet valtion mittavista veronkevennyksistä. Päinvastoin: kuntaveron korotukset kohdistuvat kipeimmin kaikkein köyhimpiin, koska kaikkein pienituloisimmat ihmiset maksavat vain kuntaveroa.

Sosialidemokraatit haluavat luopua osasta hallituksen veronkevennyksiä ja parantaa kohdennetuilla tulonsiirroilla kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa. Sosialidemokraatit esittävät kuntaverosta tehtävän perusvähennyksen korottamista kaksinkertaiseksi. Se vahvistaa kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten, työttömien, opiskelijoiden ja pienipalkkaisten toimeentuloa.

Työllisyys- sekä ilmastotavoitteet on mahdollista yhdistää. Modernia talouskasvua voidaan luoda ympäristö- ja ilmastoteknologian kehittämisellä. Vihreä kasvu edellyttää määrätietoista panostusta mm. uusiutuviin energiamuotoihin, ympäristöteknologian tutkimukseen ja julkisen liikenteen parantamiseen.

Sosialidemokraatit esittivät mm. energiayhtiöiden päästökaupasta johtuvien tuulen tuomien voittojen verottamista. Lisäksi harmaata taloutta suitsittaisiin käännetyn alv-veron avulla, turhaa tavaroiden pakkaamista verotettaisiin sekä yritykset laitettaisiin kuntien kanssa saman jäteverorasituksen piiriin. Nämä esitykset toisivat verotuloja niin valtiolle kuin kunnille ja sen myötä rahaa välttämättömien palvelujen rahoitukseen.

Nuorisotyöttömyys rajussa nousussa

Nuorisotyöttömyys kasvaa tällä hetkellä lähes yhtä nopeasti kuin 90-luvun laman suurtyöttömyysvuosina. Hallituksen kehysriihi ei tuonut juuri mitään uutta työllisyyden vahvistamiseksi. Lisäksi hallitus on leikannut tämän vuoden työvoimapolitiikan rahoja voimakkaasti.

Sosialidemokraatit esittivät jo eläkeiän nostamista koskevassa keskustelussa, että nuorten yhteiskuntatakuuta on laajennettava koskemaan kaikkia alle 30-vuotiaita: koulunsa lopettaneille on taattava joko työ-, opiskelu- tai harjoittelupaikka.

Hallituksen finanssipoliittinen elvytys ei ole vakavaan taloustilanteeseen nähden riittävää. Hallitus on halunnut pitää kiinni kasvun vuosina sovituista menokehyksistä.