Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Vammaisten henkilöiden palveluihin liittyvät ongelmat ratkaistava viipymättä – työryhmä ratkomaan ongelmia

Ajankohtaista 17:19

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on ottanut vahvasti kantaa Ei myytävänä -kansalaisaloitteessa esitettyihin huoliin vammaisten asumispalveluiden kilpailuttamisesta. Valiokunta antoi tänään kansalaisaloitteeseen liittyen lausunnon talousvaliokunnalle.

Valiokunta piti vammaisten henkilöiden palvelujen hankintoihin liittyviä ongelmia vakavina. Sen vuoksi valiokunta esittää pika-aikataululla asiantuntijatyöryhmän nimittämistä, joka viipymättä alkaisi valmistella tarvittavia lainsäädännön muutoksia vammaisten henkilöiden osallisuuden ja oikeussuojakeinojen vahvistamiseksi sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintamenettelyn kehittämiseksi. Muutokset on tarkoitus saada eduskunnan käsiteltäväksi syysistuntokaudella 2019.

– Nykyinen tilanne on ollut monen vammaisen ja heidän läheistensä kannalta kestämätön. Ei myytävänä -kansalaisaloitteen tarinat elävästä elämästä kertovat, että pahimmillaan kilpailutuksessa saadun halvimman hinnan seuraus on ihmiselle kallis. Kodin vaihtaminen pakolla ja turvallisen ympäristön menetys voivat johtaa vammaisen hyvinvoinnin ja terveyden romahtamiseen. Se hinta on liian kallis kilpailuttamisesta, sanoo valiokunnan jäsen Kristiina Salonen (sd.).

Valiokunta piti ongelmallisena sitä, että vammaisten henkilöiden osallisuudesta heitä koskevassa päätöksenteossa ei ole riittävästi huolehdittu, palvelujen jatkuvuutta ei ole turvattu eikä palvelujen käyttäjillä ole riittäviä oikeussuojakeinoja hakea muutosta järjestämistavan valintaan.

– Tällä hetkellä vammaisille ihmisille hankitaan palvelut massana, eikä siinä huomioida vammoista ja sairaudesta aiheutuvia erityispiirteitä, jotka tulisi nähdä palveluiden sisällöissä. Tämän lisäksi ei ole kuultu asiakkaan omia toiveita eikä tarpeita. Asiakkaan näkemykset ja osallisuus itseään koskevissa asioissa, elämänmittaisessa asumisessa ja päätöksenteossa ei toteuteta riittävästi. Tämän lisäksi vammaiset omat oikeuskeinot ovat jääneet jalkoihin markkinatuomioistuimelle, muistuttaa valiokunnan jäsen Anneli Kiljunen (sd.).

Sosiaalilainsäädännössä säädetään velvoittavasti asiakkaan edun ja hänen tarpeidensa huomioon ottamisesta. Asiakasta koskeva asia on käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu. Asiakkaan edun huomioon ottaminen koskee myös palvelujen hankintaa koskevia päätöksiä ja ratkaisuja muun muassa hankintasopimusten kestosta.

– Sosiaali- ja terveysvaliokunta lähetti tänään tärkeän viestin talousvaliokuntaan haavoittuvassa asemassa olevien elinikäisten palveluiden kilpailuttamisen ongelmista. Esimerkiksi vammaisten henkilöiden asumispalveluiden kilpailuttamisen seurauksena vammaisen koti ja tutut hoitajat ovat voineet vaihtua ympäriltä pahimmillaan kolmen vuoden välein. Asiakkaan etu jää hankintalain jalkoihin liian usein. Näin ei voi olla. Onkin tärkeää, että tarvittavat muutokset lainsäädäntöön valmistellaan viipymättä, toteaa valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.).

Valiokunnan lausunto löytyy täältä: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/StVL_10+2018.aspx