Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Asiakasmaksulain muutoksilla lisätään terveyden tasa-arvoa

Ajankohtaista 13:43

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan demarit ovat tyytyväisiä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistukseen. Asiakasmaksulakiin tehdään useita muutoksia, joiden tavoitteena on poistaa hoidon esteitä ja lisätä terveyden tasa-arvoa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään päättänyt hallituksen esityksen käsittelyn ja laki on tarkoitus hyväksyä tällä viikolla eduskunnan täysistunnossa.

– Kaiken kaikkiaan uudistus on odotettu parannus nykytilaan. Maksuja kevennetään ja selkeytetään, mikä tarkoittaa helpotusta monelle sote-palveluiden käyttäjälle ja lapsiperheelle. Maksut ovat nyt kansainvälisesti korkeat ja eroja kuntien välillä on paljon. Uudistus parantaa ihmisten yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa, ryhmä summaa lakimuutoksen vaikutuksia.

– Uudistuksen myötä terveyskeskusten hoitajavastaanotot ovat maksuttomia, eikä poliklinikkamaksuja peritä alle 18-vuotiailta. Uudistus helpottaa perusterveydenhuoltoon, myös suun terveydenhuoltoon ja mielenterveyspalveluihin, hakeutumista, kun maksurasitus kevenee. Pidän tärkeänä sitä, ettei uudistusta rahoiteta poistamalla terveyskeskuskäyntien välimaksukattoja – kuten viime kaudella esitettiin – vaan terveyskeskuksessa käynneistä maksetaan jatkossakin yhteensä enintään n. 60 euroa vuodessa, mikä on tärkeää etenkin paljon palveluita käyttävien kannalta. Jatkossa on kuitenkin edettävä kohti perusterveydenhuollon täyttä maksuttomuutta, toteaa demariryhmän vastaava, kansanedustaja Aki Lindén.

– Se, että hoitajan vastaanotto terveyskeskuksessa muutetaan kokonaan maksuttomaksi, helpottaa kaikkien, mutta etenkin pitkäaikaissairaiden ihmisten tilannetta ja siirtää hoidon painopistettä merkittävällä tavalla ennaltaehkäisyyn ja matalan kynnyksen tukeen. Myös perustason mielenterveyspalveluiden maksuja selkeytetään asiakkaan näkökulmasta niin että esim. psykososiaalinen tuki ja mielenterveydenhäiriöiden tutkimus, hoito ja lääkinnällinen kuntoutus ovat aina maksuttomia. Maksukattoon luetaan jatkossa terapiasta aiheutuvat maksut sekä suun terveydenhuollon maksuja. Nämä ovat erittäin merkittäviä uusia linjauksia, arvioi kansanedustaja Kim Berg.

– Myös palveluasumisen maksuja selkeytetään niin, että ne määräytyvät samoin perustein kuin kotihoidon maksut. Pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa taas maksut määräytyvät jatkossa kuten laitoshoidossa. Lisäksi taataan vähimmäiskäyttövara, mikä on olennaista myös itsemääräämisoikeuden näkökulmasta. Näillä pitkään kaivatuilla uudistuksilla taataan asiakkaiden yhdenvertaisuus ja vahvistetaan heidän taloudellista turvaansa. Laki myös edellyttää asiakasmaksujen huojennusta nykyistä selkeämmin, joten sekin vahvistaa palveluiden käyttäjien asemaa, linjaa kansanedustaja Ilmari Nurminen.

– Tärkeä yksittäinen muutos on äitiyspoliklinikkamaksun poistaminen raskaana olevilta päihteitä käyttäviltä äideiltä. Maksut ja perintäkulut ovat nostaneet kynnystä hakeutua ja sitoutua palveluun, joten maksuttomuus parantaa näiden vaikeassa sosiaalisessa tilanteessa olevien naisten ja heidän lastensa asemaa. Myös toimeentulotuesta maksettujen asiakasmaksujen laskeminen mukaan maksukattoon parantaa heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevien ihmisten tilannetta ja on perusteltua myös toimeentulotukiriippuvuuden vähentämiseksi. Ylipäätään maksukaton laajentaminen on tärkeää etenkin pienituloisten ja paljon sairastavien toimeentulon parantamiseksi, listaa kansanedustaja Heidi Viljanen.

– Kokonaisuutena arvioiden uudistus sisältää asiakasmaksulain kiireellisimmät muutokset sekä poistaa tai vähentää nykytilan merkittävimpiä puutteita. Tarvitsemme maksuihin kuitenkin kokonaisuudistuksen, jolla yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa edelleen vahvistetaan. On tärkeää varmistaa, että kaikilla on tulotasosta ja asuinpaikasta riippumatta mahdollisuus hakeutua tarpeen mukaiseen hoitoon oikea-aikaisesti, ryhmä linjaa.