Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Haatainen: Päivystysuudistusta ei pidä päättää hosuen – SDP tukee 12+1-mallia

Ajankohtaista 15:41

Käden lastoitus

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sosialidemokraatit Tuula Haatainen, Anneli Kiljunen ja Eeva-Johanna Eloranta esittävät päivystysuudistusta koskevan lakiesityksen hylkäämistä eduskunnassa.

– Esitimme valiokunnassa uudistuksen siirtämistä käsiteltäväksi keväällä, sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen yhteydessä. Hallitus haluaa viedä esitystä eteenpäin hosuen ilman tietoa kokonaisuudesta, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen sanoo.

Valiokunnan puheenjohtaja sanoo, että lain käsittelylle annettu aikataulu on liian tiukka.

– Tämän aikataulun puitteissa emme pysty tekemään päätöksiä riittävin tiedoin. Nyt päivystysuudistuksesta tehtävät päätökset tulevat ohjaamaan sote-ratkaisua, vaikka palveluverkon muodostumisesta pitäisi päättää sote-uudistuksen yhteydessä kokonaisuutena, toteaa valiokunnan jäsen Kiljunen.

– Hallituksen kiirehtiminen päivystysuudistuksessa tuntuu kaikin tavoin omituiselta, sillä lain voimaantulossa on siirtymäsäännös, joka käytännössä tarkoittaa keskeisten muutosten voimaantuloa vasta vuoden 2018 alusta. Hallitus on perustellut kiirettä sillä, että esitys on sidottu ensi vuoden budjettiin. Kuitenkin säästövaikutukset ovat toteutumassa hyvin vähäisinä ja epävarmoina vuoden 2017 aikana. Aikalisän ottamiseen huolelliselle valmistelulle ei siis olisi ollut käytännössä eikä periaatteessa esteitä, valiokunnan jäsen Eloranta korostaa.

– Perustuslakivaliokunta esitti viime viikolla, että kielellisten oikeuksien toteutuminen pitää turvata vahvemmin kuin hallitus on esittänyt. Tämän vuoksi hallituspuolueet ovat kireällä aikataululla esittäneet lakiin muutoksia. Meidän mielestämme ne pitäisi vielä arvioida perustuslakivaliokunnassa. Sosialidemokraatit kannattavat 12+1-mallia eli sitä että Vaasan sairaanhoitopiiri lisätään uutena täyden päivystyksen alueisiin kielellisten oikeuksien turvaamiseksi, Haatainen sanoo.

Social- och hälsovårdsutskottets ordförande: Regeringen påskyndar SOTE framåt med en lapp på ögonen –
Socialdemokraterna stöder 12+1 för att trygga språkliga rättigheter

Socialdemokraterna i social-och hälsovårdsutskottet vill förkasta lagförslaget om jourreformen i riksdagen. Det meddelandet gav utskottets ordförande Tuula Haatainen.

– Vi föreslog i utskottet att jourreformen skulle skjutas upp för behandling i samband med reformen i social-och hälsotjänster, men regeringen vill föra förslaget framåt med stängda ögon utan information om helheten, säger social-och hälsovårdsutskottets ordförande Tuula Haatainen.

Utskottets ordförande säger att man har gett en omöjlig och dåligt motiverad tidtabell för behandlingen av lagen.

– Inom ramen för den här tidtabellen kan vi inte fatta beslut utgående från tillräcklig information. Nu kommer beslutet om jourreformen att styra SOTE-lösningen, fast beslutet om utformningen av service-nätverket borde fattas i samband med SOTE-reformen som helhet, fortsätter Haatainen.

Grundlagsutskottet föreslog förra veckan, att förverkligandet av språkliga rättigheterna måste skyddas starkare än vad regeringen har visat.

– Av den här anledningen anser vi att regeringspartierna har föreslagit lagändringar med brådskande (tight) tidtabell, som i vårt tycke borde ännu evalueras i grundlagsutskottet. Jourens lösning för Vasas och Seinäjokis del skulle även kräva en bredare syn på dess anslutning till SOTE-reformen.

– Regeringens påskyndande med jourreformen känns på alla sätt underligt, eftersom lagens ikraftträdande har övergångsbestämmelse som i praktiken innebär ikraftträdandet av väsentliga ändringar först i början av år 2018. Regeringen har motiverat sitt påskyndande med att förslaget är bundet till nästa års budget. Besparingseffekterna kommer dock att förverkligas mycket begränsat och osäkert under år 2017. Det skulle i praktiken och i princip inte finnas hinder för att ta mera tid för en ordentlig beredning, sammanfattar Haatainen.

Socialdemokraterna stöder 12+1 modellen så att Vasa Centralsjukhus kan förbli fulljoursjukhus och de språkliga rättigheterna bättre tryggas.