Sosiaali- ja terveysvaliokunnan demarit ovat tyytyväisiä vanhuspalveluiden sitovan henkilöstömitoituksen säätämisestä lailla

Ajankohtaista 12:58

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan demariedustajat ovat tyytyväisiä vanhuspalveluiden sitovan henkilöstömitoituksen säätämisestä lailla. Sitova mitoitus ympärivuorokautisessa hoidossa tulee olemaan siirtymäkauden jälkeen 0,7 välitöntä hoitotyötä tekevää henkilöä/asiakas. Laki hyväksyttiin eduskunnassa perjantaina ja se tulee voimaan vaiheittain lokakuun alusta alkaen.

– Sitova mitoitus turvaa ikäihmisten perustuslaillista oikeutta välttämättömään huolenpitoon. Tavoitteena on turvata ympärivuorokautisessa hoidossa laadukkaat ja turvalliset palvelut, toteaa valiokuntaryhmän vetäjä, kansanedustaja Aki Lindén.
– Olennaista on myös, että hoidon tarvetta arvioidaan jatkossa yhtenäisellä mittaristolla. Se takaa oikeudet palveluihin nykyistä yhdenvertaisemmin ja takaa paremmat edellytykset myös koko palvelujärjestelmän kehittämiseen, Lindén jatkaa.

– Hienoa, että viimein saamme ympärivuorokautisen hoivan sitovan mitoituksen. Nyt työtä paremman vanhuspalvelun puolesta on jatkettava määrätietoisesti. On tärkeää käynnistää vanhuspalveluiden uudistamisen toinen vaihe kotiin vietävien palveluiden ja omaishoidon kehittämisellä. Tarvitsemme palveluasumiseen oikeudenmukaisen asiakasmaksu-uudistuksen. Myös vanhusten oikeus ulkoiluun tulisi turvata, linjaa tulevia haasteita valiokunnan jäsen, kansanedustaja Ilmari Nurminen.

– Upeaa, että mitoitus saadaan viimein lakiin. On myös tärkeää, ettei välillistä työtä eli tukipalveluja tekevien panosta lasketa mitoitukseen. Näin varmistetaan, että riittävä henkilöstö voi keskittyä nimenomaan hoitotyöhön. Olemme ottaneet nyt ison ja tärkeän askeleen kohti parempaa vanhustenhoitoa. Työ ei kuitenkaan lopu tähän. Vanhuspalveluja on tärkeää kehittää kokonaisvaltaisesti. Erityinen huomio tulee kiinnittää hyvään johtamiseen ja työoloihin, sillä vain kestävän perustan päälle rakentuu vahva ja toimiva hoito, toteaa valiokunnan jäsen, kansanedustaja Heidi Viljanen.

– Ikäihmisemme ansaitsevat parasta hoivaa vanhuuden koittaessa. Vanhustenhoivan tilan parantamiseksi on tehty lainsäädäntötyötä vuosikymmenen ajan, ja nyt on saavutettu iso välietappi. Jotta saamme riittävästi hoitoalan ammattilaisia vanhustyöhön, on satsattava myös voimakkaasti alan vetovoimaisuuteen ja koulutukseen. Hoitajamitoitus osaltaan parantaa työoloja ja laskee työn kuormitusta, mikä tarkoittaa työntekijöiden parempaa jaksamista ja parempaa hoitoa vanhuksille, summaa valiokunnan jäsen, kansanedustaja Kim Berg.