Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan demarit iloitsevat asiakasmaksulain uudistuksen etenemisestä eduskunnan käsittelyyn

Ajankohtaista 14:07

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan demariedustajat ovat tyytyväisiä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistuksen etenemisestä eduskunnan käsittelyyn.

– Esitykseen sisältyy useita odotettuja parannuksia nykyisin voimassa olevaan lakiin mm. asiakkaalle maksuttomia palveluita laajennetaan perusterveydenhuollossa. Lisäksi maksuja kohtuullistetaan ja asiakkaan turvaa vahvistetaan, edustajat kertovat.

– Tämä on tärkeä uudistus, jolla vahvistetaan perustason palvelua ja siirretään painopistettä ennaltaehkäisevään toimintaan. Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa peruspalveluita kehitetään varmistaen, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja ongelmiin voidaan puuttua ajoissa. Nyt esitetty asiakasmaksu-uudistus tukee tätä kehitystä, valiokunnan demariryhmän vetäjä, kansanedustaja Aki Lindén arvioi.

– Uudistuksen toteuttamiseen on varattu 45 miljoonaa euroa, mikä ei tässä vaiheessa riitä lääkärikäyntien säätämiseen maksuttomaksi. Kuitenkin jo hoitajavastaanottojen maksuttomuudella voidaan vastata monen kansalaisen hoidontarpeeseen ja tämän palvelun sujuva järjestäminen vähentää helposti tarvetta muihin käynteihin. On myös huomattava, että jatkossakin kunta voi päättää lääkärivastaanoton osalta enimmäismaksua pienemmästä maksusta tai maksuttomuudesta, Lindén toteaa.

– Asiakasmaksulakiin lisätään myös säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksuista yhdenvertaisin perustein kotiin annettavissa palveluissa ja palveluasuntoon annettavissa palveluissa. Tehostetun palveluasumisen maksut taas noudattelisivat pitkäaikaisen laitoshoidon maksuja. Tämä tuo palveluiden käyttäjät nykyistä yhdenvertaisempaan asemaan ja parantaa ihmisten oikeusturvaa näissä tulosidonnaisissa maksuissa, toteaa valiokunnan jäsen Heidi Viljanen.

– Yhdenmukaisilla säännöksillä voidaan myös varmistaa, etteivät kenenkään maksut nouse kohtuuttomiksi suhteessa tuloihin. Lisäksi pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen säädettäisiin myös vähimmäiskäyttövara, mikä on tärkeä uudistus asukkaiden taloudellisen itsemääräämisoikeuden turvaamiseksi, Viljanen arvioi.

– Esityksen myötä ns. maksukattoa laajennetaan esimerkiksi suun terveydenhuollosta perittäviin asiakasmaksuihin, mitä pidän merkittävänä. Lisäksi maksukattoon huomioitaisiin maksut, joihin on myönnetty toimeentulotukea, mikä on myös tärkeä parannus, toteaa valiokunnan jäsen Ilmari Nurminen.

– Kuitenkin maksukattojärjestelmään jää vielä paljon parannettavaa, kuten eri kattojen yhdistäminen ja madaltaminen takuueläkkeen tasolle, Nurminen linjaa.

– Pidän myös erittäin tärkeänä, että asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan korostetaan nyt lain tasolla. On ihmisten pärjäämisen kannalta tärkeää, etteivät he joudu turvautumaan toimeentulotukeen selvitäkseen asiakasmaksuista. Pahimmillaan nykyinen käytäntö on johtanut siihen, etteivät ihmiset hakeudu tarvittaviin palveluihin, tai ovat joutuneet maksujen vuoksi ulosottoon, Nurminen kertoo.

– Esityksen mukaan perustason mielenterveyspalvelujen maksuttomuutta selkeytetään ja kirjataan lakiin, että ne ovat jatkossa aina maksuttomia. Tällä hetkellä tilanne vaihtelee kunnittain, ja on epäselvää, mitkä mielenterveyspalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Tämä on mielestäni kestämätön tilanne. Maksuttomuuden selkiyttäminen on tärkeää, jotta ihmiset eivät maksujen vuoksi jättäisi hakematta tarvittavaa hoitoa. Mielenterveyspalveluissa on erityisen tärkeää poistaa ylimääräiset esteet hoitoon pääsystä, toteaa kansanedustaja Kim Berg, joka on myös eduskunnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan jäsen.

– Lapsiperheiden osalta tärkeä uudistus on alaikäisen lapsen poliklinikkakäyntien maksuttomuus. Terveyspalvelut ovat jo alaikäisille varsin pitkälti maksuttomia. Silti esimerkiksi poliklinikkakäynneistä perittävät maksut voivat rasittaa taloudellisesti etenkin pienituloisia perheitä, joissa lapsi tarvitsee runsaasti sairaanhoidon palveluja tai joissa on useita sairastavia lapsia. Uudistus tulee helpotuksena monelle perheelle, Berg summaa.

Hallitus antoi esityksen eduskunnalle torstaina. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2021. Maksukattoa koskevat uudistukset tulisivat voimaan vuoden 2022 alusta, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen.